ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ WST-643509-HKG43MS
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง