ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ชมแสงสีเสียง The symphony of lights
รหัสทัวร์ WST-1130408-HK32CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง