ทัวร์นิวซีแลนด์ สะพานฮาร์เบอร์ ทะเลสาปเทาโป
รหัสทัวร์ WST-613701-NZ64MU
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง