ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ บิน TR
รหัสทัวร์ WST-161001-SIN32TR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง