ทัวร์สิงคโปร์ ชมโชว์มารีน่าเบย์เเซนด์
รหัสทัวร์ WST-221001-SIN32SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง