ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-220404-LAX96CI
เริ่มต้น 69,999
มีนาคม 2020
18 มี.ค. - 26 มี.ค.
พฤษภาคม 2020
08 พ.ค. - 16 พ.ค.
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-214510-NYC106QR
เริ่มต้น 71,900
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 10 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 23 มี.ค.
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-204510-USA107CX
เริ่มต้น 85,900
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 06 เม.ย.
เมษายน 2020
25 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
30 พ.ค. - 08 มิ.ย.
ระยะเวลา 12 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-173601-PHL126EK
เริ่มต้น 118,000
มกราคม 2020
30 ม.ค. - 10 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
10 ก.พ. - 21 ก.พ.
มีนาคม 2020
20 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
06 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 12 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ WST-224512-CAN128QR
เริ่มต้น 119,900
เมษายน 2020
10 เม.ย. - 21 เม.ย.
29 เม.ย. - 10 พ.ค.
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ WST-194501-LAS118CX
เริ่มต้น 127,900
มีนาคม 2020
27 มี.ค. - 06 เม.ย.
เมษายน 2020
08 เม.ย. - 18 เม.ย.
29 เม.ย. - 09 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
27 พ.ค. - 06 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
18 มิ.ย. - 28 มิ.ย.