ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-060401-AMM63EY
เริ่มต้น 39,999
กันยายน 2020
18 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2020
08 ต.ค. - 13 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
22 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-234906-USA85CI
เริ่มต้น 53,988
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 14 ก.พ.
21 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 13 มี.ค.
20 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-220404-LAX96CI
เริ่มต้น 69,999
มีนาคม 2020
18 มี.ค. - 26 มี.ค.
พฤษภาคม 2020
08 พ.ค. - 16 พ.ค.
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-214510-NYC106QR
เริ่มต้น 71,900
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 23 มี.ค.
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-244905-USA117BR
เริ่มต้น 79,900
มีนาคม 2020
19 มี.ค. - 29 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2020
18 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
07 พ.ค. - 17 พ.ค.
มิถุนายน 2020
06 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-204510-USA107CX
เริ่มต้น 85,900
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 06 เม.ย.
เมษายน 2020
25 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
30 พ.ค. - 08 มิ.ย.
ระยะเวลา 12 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-173601-PHL126EK
เริ่มต้น 118,000
มีนาคม 2020
20 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
06 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 12 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ WST-224512-CAN128QR
เริ่มต้น 119,900
เมษายน 2020
10 เม.ย. - 21 เม.ย.
29 เม.ย. - 10 พ.ค.
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ WST-194501-LAS118CX
เริ่มต้น 127,900
มีนาคม 2020
27 มี.ค. - 06 เม.ย.
เมษายน 2020
08 เม.ย. - 18 เม.ย.
29 เม.ย. - 09 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
27 พ.ค. - 06 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
18 มิ.ย. - 28 มิ.ย.