ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-150402-YYZ96CX
เริ่มต้น 85,999
กันยายน 2019
16 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
08 ต.ค. - 16 ต.ค.
22 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-140402-ONT96CI
เริ่มต้น 75,999
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
30 พ.ย. - 08 ธ.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-120402-SFO95PR
เริ่มต้น 59,999
ตุลาคม 2019
14 ต.ค. - 22 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
11 พ.ย. - 19 พ.ย.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-130402-LAM95PR
เริ่มต้น 59,999
ตุลาคม 2019
14 ต.ค. - 22 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
11 พ.ย. - 19 พ.ย.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-160403-ONT96CI
เริ่มต้น 69,999
พฤศจิกายน 2019
30 พ.ย. - 08 ธ.ค.