ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-060102-JFK96BR
เริ่มต้น 85,900

โปรโมชั่นทัวร์ทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+phone card

                                     โทรกลับไทยฟรี (100 นาที)

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

เมษายน 2019
23 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 11 พ.ค.
12 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2019
02 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-070102-SFO96BR
เริ่มต้น 79,900

โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                     โทรกลับไทยฟรี 100 นาที

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

เมษายน 2019
25 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2019
04 พ.ค. - 12 พ.ค.
18 พ.ค. - 26 พ.ค.
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-050101-JFK96BR
เริ่มต้น 98,900

​​​​​​โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                     โทรกลับไทยฟรี 100 นาที

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

พฤษภาคม 2019
07 พ.ค. - 15 พ.ค.
10 พ.ค. - 18 พ.ค.
มิถุนายน 2019
04 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-080401-IAD95EY
เริ่มต้น 75,999

โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                     โทรกลับไทยฟรี (100 นาที)

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 27 มิ.ย.