แนะนำ world siam travel
World Siam Travel (WST) บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด

 

ก่อตั้งปี พ.ศ. 2557 

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0125557009000

เลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08705

 

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ทั่วโลก บริการนำเที่ยวทุกรูปแบบ จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุ๊ปสัมมนา ท่องเที่ยวดูงาน จองตั๋วเครื่องงินราคาถูก สำรองบัตรโดยสารทุกสายการบิน โรงแรมที่พัก บริการยื่นวีซ่าด้วยบริการที่จริงใจ คัดสรรทัวร์ดีมีคุณภาพ แด่ลูกค้าคนสำคัญ โดยทีมงานผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์ตรงในการเดินทางท่องเที่ยว และใช้ชีวิตในต่างแดน เราทำงานด้วยความเต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับฟังความเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าทุกท่าน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักของเรา

 

เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นที่งานบริการ โดยเน้นที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง "Customer" "เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ"

เราตระหนักว่า "ลูกค้า" คือ คนสำคัญ และงานบริการ คืองานของเรา ความพึงพิใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดในการส่งมอบงานบริการที่ดี ที่จริงใจ และภายใต้คำจำกัดความนี้ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ ถ่ายทอดสู่พนักงานของเราในทุกระดับ เพื่อการมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว ให้เป็นที่ประทับใจ และน่าปรจดจำสำหรับลูกค้าของเราทุกท่าน

 

ConviCtion             -เราเชื่อมั่่นว่าทัวร์ที่ถูกเลือกและคัดสรรมาเป็นอย่างดีจะสร้างทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นให้ลูกค้ายินดีที่บอกต่อทัวร์คุณภาพดีๆได้

     TrUst                -ทัวร์คุณภาพดีและบริการที่แสนประทับใจทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจ เลือกใช้บริการกับ WST

   SatiSfaction         -ความพึงพอใจของคุณลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเราชาว WST ค่ะ

 LoyalTy                -ด้วยการดูแลประมุจคนในครอบครัวทำให้ลูกค้าของเรา กลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องและแนะนำต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

      GOodwill         -ทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจ มุ่งหวังให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการที่สุด

    CoMmitment      -ปณิธานของเรา คือ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพที่มีให้แด่ลูกค้า เพื่อความถึงพึงพอใจสูงสุด

      DElight            -ความสุขของท่าน คือ ความสุข ของเรา และการสร้างความสุขให้แก่ทาน คือ งานของเรา 

 ExpeRience           -ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนประทับใจของท่านจะกลายมาเป็นส่วนในการสร้างสรรค์งานดีๆของเรา

 

บริการของเรา Services

- บริการแพคเกจทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก

- บริการรับปรึกษา และรับจัดทัวร์นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ

- บริการรับจัดกรุ๊ปดูงาน ทัศนศึกษา ทั้งใน และต่างประเทศ

- บริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งใน และต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษาและยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

- บริการอุปกรณ์การท่องเที่ยว ตั๋วรถไฟ และตั๋วเข้าชมต่างๆ

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำด้านงานบริการการท่องเที่ยวชั้นนำของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก 

ปรัชญาการบริหาร (Mission)

ตอบสนองความต้องการ และ สร้างความพึงพอใจให้แด่คุณลูกค้าอย่างสูงสุด เพราะลูกค้า คิอ "คนสำคัญ"

เป้าหมายบริษัท (Goal)

เป็นองค์กรสากลที่ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก