" name="keywords"> ทัวร์เมืองจีน , บริการรับจัดทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกา

ทัวร์จีน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGCSX-2301FD
เริ่มต้น 14,990

นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก

มกราคม 2024
24 ม.ค. - 27 ม.ค.
28 ม.ค. - 31 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ZGHGH-2303CA
เริ่มต้น 16,990

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมเจดีย์นางพญางูขาว เช็คอินถนนเหอฝังเจีย และถนนนานกิง

พฤศจิกายน 2023
24 พ.ย. - 28 พ.ย. (เต็ม)
มกราคม 2024
19 ม.ค. - 23 ม.ค.
26 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
29 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ PVG02
เริ่มต้น 16,999
มกราคม 2024
09 ม.ค. - 11 ม.ค. (เต็ม)
19 ม.ค. - 23 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
16 ก.พ. - 20 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
29 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGCSX-2302FD
เริ่มต้น 17,990

พิชิตเขาอวตาร "เทียนจื่อซาน" หุบเขาฮาเลลูย่า ชมจุดชมไฮไลท์แห่งใหม่ "เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น" ล่องเรือชมน้ำตก

กุมภาพันธ์ 2024
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ TFU04
เริ่มต้น 17,999
มกราคม 2024
16 ม.ค. - 21 ม.ค.
23 ม.ค. - 28 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
12 มี.ค. - 17 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGPVG-2402CA
เริ่มต้น 19,990

สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝั่อ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณอูเจิ้น และทะเลสาบซีหู

มกราคม 2024
22 ม.ค. - 26 ม.ค.
27 ม.ค. - 31 ม.ค.
มีนาคม 2024
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CSX01
เริ่มต้น 19,999
มกราคม 2024
09 ม.ค. - 11 ม.ค. (เต็ม)
13 ม.ค. - 17 ม.ค.
24 ม.ค. - 28 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2024
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
27 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGKMG-24038L
เริ่มต้น 21,990

ชมความงามซากุระหมื่นลี้กุ้ยโจว เช็คอินทุ่งมัสตาร์ด นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

มีนาคม 2024
07 มี.ค. - 07 มี.ค.
09 มี.ค. - 14 มี.ค.
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
16 มี.ค. - 21 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
23 มี.ค. - 28 มี.ค.
26 มี.ค. - 31 มี.ค.
30 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGPVG-2307MU
เริ่มต้น 22,990

 เที่ยวเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สักการะพระใหญ่หลิงชาน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น

เมษายน 2024
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGKMG-2401FD
เริ่มต้น 24,990

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ท่องดินแดนในฝัน "จงเตี้ยน" แชงกรีล่า

กุมภาพันธ์ 2024
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2024
08 มี.ค. - 13 มี.ค.
13 มี.ค. - 18 มี.ค.
15 มี.ค. - 20 มี.ค.
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
22 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2024
10 เม.ย. - 15 เม.ย.
19 เม.ย. - 24 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
เริ่มต้น 25,990
กุมภาพันธ์ 2024
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
12 มี.ค. - 17 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KMG01
เริ่มต้น 26,999
มกราคม 2024
20 ม.ค. - 25 ม.ค.
24 ม.ค. - 29 ม.ค.
26 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
23 ก.พ. - 28 ก.พ.
28 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 06 มี.ค.
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
12 มี.ค. - 17 มี.ค.
15 มี.ค. - 20 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
29 มี.ค. - 03 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGTFU-2401TG
เริ่มต้น 29,990

 อัศจรรย์ความงดงามแห่งธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยภูเขาซีหลิง สนุกกับกิจกรรมเล่นสกี

กุมภาพันธ์ 2024
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGTFU-2405TG
เริ่มต้น 29,990

อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" ชมอุทยานหวงหลง

มีนาคม 2024
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2024
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
18 เม.ย. - 23 เม.ย.
25 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGKMG-2315TG
เริ่มต้น 29,990

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ท่องดินแดนในฝัน "จงเตี้ยน" แชงกรีล่า

พฤษภาคม 2024
02 พ.ค. - 06 พ.ค.
30 พ.ค. - 03 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGHGH-2302CA
เริ่มต้น 29,990

 เยือน 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ชมพระราชวังต้องห้ามและกำแพงเมืองจีน

กุมภาพันธ์ 2024
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2024
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
22 มี.ค. - 27 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ HGH01
เริ่มต้น 33,999
มกราคม 2024
27 ม.ค. - 01 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2024
24 ก.พ. - 29 ก.พ.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2024
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 20 มี.ค.
27 มี.ค. - 01 เม.ย.
29 มี.ค. - 03 เม.ย.