ทัวร์จีน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHCAPEK27
เริ่มต้น 29,999
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHCAHGHPVG1
เริ่มต้น 29,999
ตุลาคม 2023
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHCAHRB4
เริ่มต้น 46,999
ธันวาคม 2023
26 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2024
01 ม.ค. - 06 ม.ค.