ทัวร์พม่า

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-263105-RGN218M
เริ่มต้น 7,999
พฤษภาคม 2019
25 พ.ค. - 26 พ.ค.
มิถุนายน 2019
12 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
10 ก.ค. - 11 ก.ค.
20 ก.ค. - 21 ก.ค.
24 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 08 ส.ค.
17 ส.ค. - 18 ส.ค.
21 ส.ค. - 22 ส.ค.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 05 ก.ย.
18 ก.ย. - 19 ก.ย.
28 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-280761-MMR32FD
เริ่มต้น 16,900
พฤษภาคม 2019
25 พ.ค. - 27 พ.ค.
มิถุนายน 2019
08 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
รหัสทัวร์ WST-4001
เริ่มต้น 2,999
พฤษภาคม 2019
25 พ.ค. - 25 พ.ค.
มิถุนายน 2019
04 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 04 ก.ค.
23 ก.ค. - 23 ก.ค.
24 ก.ค. - 24 ก.ค.
30 ก.ค. - 30 ก.ค.
31 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 01 ส.ค.
07 ส.ค. - 07 ส.ค.
21 ส.ค. - 21 ส.ค.
22 ส.ค. - 22 ส.ค.
27 ส.ค. - 27 ส.ค.
28 ส.ค. - 28 ส.ค.
29 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 03 ก.ย.
04 ก.ย. - 04 ก.ย.
05 ก.ย. - 05 ก.ย.
10 ก.ย. - 10 ก.ย.
11 ก.ย. - 11 ก.ย.
12 ก.ย. - 12 ก.ย.
17 ก.ย. - 17 ก.ย.
18 ก.ย. - 18 ก.ย.
19 ก.ย. - 19 ก.ย.
24 ก.ย. - 24 ก.ย.
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
รหัสทัวร์ WST-0730-DD
เริ่มต้น 4,499
พฤษภาคม 2019
30 พ.ค. - 30 พ.ค. (เต็ม)
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 04 ก.ค.
11 ก.ค. - 11 ก.ค.
25 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 01 ส.ค.
08 ส.ค. - 08 ส.ค.
15 ส.ค. - 15 ส.ค.
22 ส.ค. - 22 ส.ค.
29 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 05 ก.ย.
12 ก.ย. - 12 ก.ย.
19 ก.ย. - 19 ก.ย.
26 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-300704-MMR32DD
เริ่มต้น 11,900
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 03 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
รหัสทัวร์ WST-230701-JT1DD
เริ่มต้น 4,999
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 06 มิ.ย. (เต็ม)
13 มิ.ย. - 13 มิ.ย. (เต็ม)
20 มิ.ย. - 20 มิ.ย. (เต็ม)
27 มิ.ย. - 27 มิ.ย. (เต็ม)
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
รหัสทัวร์ WST-323492-MMR10DD
เริ่มต้น 2,992
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
11 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-370703-MDL32PG
เริ่มต้น 11,900
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-202402-RGN32FD
เริ่มต้น 11,555
มิถุนายน 2019
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
14 ก.ค. - 16 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-330714-MMR21SL
เริ่มต้น 6,900
มิถุนายน 2019
09 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
07 ก.ค. - 08 ก.ค.
14 ก.ค. - 15 ก.ค.
21 ก.ค. - 22 ก.ค.
28 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
04 ส.ค. - 05 ส.ค.
11 ส.ค. - 12 ส.ค.
18 ส.ค. - 19 ส.ค.
25 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 02 ก.ย.
08 ก.ย. - 09 ก.ย.
15 ก.ย. - 16 ก.ย.
22 ก.ย. - 23 ก.ย.
29 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-310704-MMR32FD
เริ่มต้น 10,900
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-340401-MDL32FD
เริ่มต้น 11,999
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
15 ก.ค. - 17 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-352401-MDL32PG
เริ่มต้น 11,999
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
23 ต.ค. - 25 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 22 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-424001-MMR43FD
เริ่มต้น 12,990
มิถุนายน 2019
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
15 ก.ค. - 18 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
14 ส.ค. - 17 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 06 ก.ย.
10 ก.ย. - 13 ก.ย.
11 ก.ย. - 14 ก.ย.
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
25 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-360721-MDL32PG
เริ่มต้น 11,900
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-390704-MMR32SL
เริ่มต้น 9,900
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย. (เต็ม)
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-383101-RGN328M
เริ่มต้น 11,999
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-410751-MMR43FD
เริ่มต้น 11,900
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
07 ก.ค. - 10 ก.ค. (เต็ม)
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค. (เต็ม)
26 ก.ค. - 29 ก.ค. (เต็ม)
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
04 ส.ค. - 07 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
18 ส.ค. - 21 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 04 ก.ย. (เต็ม)
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-400705-MMR43PG
เริ่มต้น 17,900
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-212401-RGN218M
เริ่มต้น 8,499
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 11 ส.ค.
11 ส.ค. - 12 ส.ค.