ขั้นตอนการแจ้งยืนยันชำระเงิน

ในการจัดส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อความถูกต้อง กรุณาระบุข้อความสำคัญดังต่อไปนี้
- ชื่อผู้โอน / Customer
- หมายเลขอ้างอิง / Ref No.1
- เบอร์ติดต่อกลับ
เอกสารแจ้งชำระเงิน สามารถจัดส่งได้ หลายช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Line@ : @worldsiamtravel
2. ทาง Email : info@worldsiamtravel.com
3. Fax : หมายเลข 02-759-2008
เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) : 0125557009000

ธนาคารกสิกรไทย KBANK เลขที่บัญชี : 572-2-41411-1 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์1
ธนาคารทหารไทย TMB เลขที่บัญชี : 229-1-00529-2 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา เซียร์รังสิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY เลขที่บัญชี : 692-1-10699-4 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา เซียร์รังสิต
ธนาคารกรุงเทพ BBL เลขที่บัญชี : 028-0-49852-8 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา เซียร์รังสิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เลขที่บัญชี : 364-251636-8 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา เซียร์รังสิต
ธนาคารกรุงไทย KTB เลขที่บัญชี : 754-0-29839-1 บัญชี บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด สาขา เซียร์รังสิต