ทัวร์สิงคโปร์

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-271001-SIN32SL
เริ่มต้น 9,999
มกราคม 2019
01 ม.ค. - 04 ม.ค.
01 ม.ค. - 03 ม.ค.
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
21 พ.ย. - 23 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
28 พ.ย. - 30 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
01 ธ.ค. - 03 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-351001-SIN323K
เริ่มต้น 11,999
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-300402-SIN32SQ
เริ่มต้น 11,999
กันยายน 2019
23 ก.ย. - 25 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-341001-SIN43SQ
เริ่มต้น 15,999

* ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์

ราคาทารก ต่ำกว่า 2 ขวบ 9,500.-

 

ตุลาคม 2019
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-331001-SIN33TR
เริ่มต้น 17,999
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-131001-SIN32SQ
เริ่มต้น 17,999
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 10 พ.ย. (เต็ม)
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-181001-SIN43AK
เริ่มต้น 12,999
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
พฤศจิกายน 2019
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-141001-SIN43SQ
เริ่มต้น 26,999
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-231001-SIN32FD
เริ่มต้น 11,999
ธันวาคม 2019
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-361001-SIN43TG
เริ่มต้น 29,999
ธันวาคม 2019
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-371001-SIN32TG
เริ่มต้น 25,999
ธันวาคม 2019
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-380403-SIN32SQ
เริ่มต้น 11,999
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 04 ม.ค.
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
04 ม.ค. - 06 ม.ค.
09 ม.ค. - 11 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
16 ม.ค. - 18 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
18 ม.ค. - 20 ม.ค.
30 ม.ค. - 01 ก.พ.
31 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 03 ก.พ.
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
20 ก.พ. - 22 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-395101-SIN32SQ
เริ่มต้น 15,900
มกราคม 2020
12 ม.ค. - 14 ม.ค.