ทัวร์ไต้หวัน สักการะวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
รหัสทัวร์ WST-424003-TPE54TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง