ทัวร์ฮ่องกง พิชิตสะพานยาวที่สุดในโลก
รหัสทัวร์ WST-1033507-HKG32CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง