ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ WST-1460408-HK32CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง