ทัวร์เมืองจีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
รหัสทัวร์ WST-1800410-KMG438L
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง