ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น เที่ยวคุ้ม
รหัสทัวร์ WST-1563802-VN43VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง