ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือ
รหัสทัวร์ WST-VCEUROTG34
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง