มหัศจรรย์ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก
รหัสทัวร์ BT-VN45_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง