ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์
รหัสทัวร์ WST-111001-SIN32SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง