ทัวร์ในประเทศ
COMMING SOON

ทัวร์เชียงใหม่

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-090722-CMI42BS
เริ่มต้น 3,899
สิงหาคม 2020
14 ส.ค. - 17 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
11 ก.ย. - 14 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
25 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 05 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
29 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
13 พ.ย. - 16 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 13 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-062611-CMI42BS
เริ่มต้น 3,999
ตุลาคม 2020
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-043504-CMI42BS
เริ่มต้น 4,399
สิงหาคม 2020
07 ส.ค. - 10 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 05 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.

ทัวร์อ่างทอง

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-020002-AT21BUS
เริ่มต้น 2,000

สามารถเลือกวันเดินทางได้ช่วง กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 

** อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เดินทาง **

กันยายน 2020
26 ก.ย. - 27 ก.ย.

ทัวร์อุดรธานี

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-013501-UND31BS
เริ่มต้น 3,999
สิงหาคม 2020
07 ส.ค. - 09 ส.ค.
14 ส.ค. - 16 ส.ค.
22 ส.ค. - 24 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 04 ต.ค.
09 ต.ค. - 11 ต.ค.
17 ต.ค. - 19 ต.ค.
23 ต.ค. - 25 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 08 พ.ย.
14 พ.ย. - 16 พ.ย.
21 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2020
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-100730-UND32VN
เริ่มต้น 7,299
สิงหาคม 2020
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
14 ส.ค. - 16 ส.ค.
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2020
11 ก.ย. - 13 ก.ย.
25 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2020
09 ต.ค. - 11 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
30 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
13 พ.ย. - 15 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
ธันวาคม 2020
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.

ทัวร์นครศรีธรรมราช

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-163701-NST31BS
เริ่มต้น 3,199
สิงหาคม 2020
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
11 ก.ย. - 13 ก.ย.
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
25 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 04 ต.ค.
09 ต.ค. - 11 ต.ค.
16 ต.ค. - 18 ต.ค.
ธันวาคม 2020
23 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ทัวร์นครศรี – สุราษฎร์ หรอยอย่างแรง 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 4,199
สิงหาคม 2020
06 ส.ค. - 09 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
27 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2020
10 ก.ย. - 13 ก.ย.
24 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2020
01 ต.ค. - 04 ต.ค.
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 13 ธ.ค.
ระยะเวลา 2 วัน -1 คืน
รหัสทัวร์ WST-120710-NST21DD
เริ่มต้น 4,999
กันยายน 2020
26 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2020
03 ต.ค. - 04 ต.ค.
10 ต.ค. - 11 ต.ค.
17 ต.ค. - 18 ต.ค.
24 ต.ค. - 25 ต.ค.
31 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
07 พ.ย. - 08 พ.ย.
14 พ.ย. - 15 พ.ย.
21 พ.ย. - 22 พ.ย.

ทัวร์น่าน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-053505-NAN42BS
เริ่มต้น 4,999
สิงหาคม 2020
07 ส.ค. - 10 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 05 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.

ทัวร์สมุทรสงคราม

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-010001-SMT21BS
เริ่มต้น 2,000

สามารถเลือกวันเดินทางได้ช่วง กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 

** อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เดินทาง **

สิงหาคม 2020
29 ส.ค. - 30 ส.ค.

ทัวร์นครพนม

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-110732-NPM31BS
เริ่มต้น 3,999
สิงหาคม 2020
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
ตุลาคม 2020
01 ต.ค. - 03 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
ธันวาคม 2020
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2021
01 ก.พ. - 03 ก.พ.

ทัวร์กาญจนบุรี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-143701-KRI32VN
เริ่มต้น 4,999
กันยายน 2020
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2020
09 ต.ค. - 11 ส.ค.
16 ต.ค. - 18 ต.ค.
23 ต.ค. - 25 ต.ค.
30 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 08 พ.ย.
13 พ.ย. - 15 พ.ย.
20 พ.ย. - 22 พ.ย.