ทัวร์เมืองจีน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-923801-CN43FD
เริ่มต้น 9,888
0000
00 - 00
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 06 ต.ค.
04 ต.ค. - 07 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
30 ต.ค. - 02 พ.ย.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
13 พ.ย. - 16 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
มกราคม 2020
04 ม.ค. - 07 ม.ค.
06 ม.ค. - 09 ม.ค.
08 ม.ค. - 11 ม.ค.
11 ม.ค. - 14 ม.ค.
15 ม.ค. - 18 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 08 ก.พ.
12 ก.พ. - 15 ก.พ.
13 ก.พ. - 16 ก.พ.
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
19 ก.พ. - 22 ก.พ.
20 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
26 ก.พ. - 29 ก.พ.
28 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
04 มี.ค. - 07 มี.ค.
05 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
12 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
18 มี.ค. - 21 มี.ค.
19 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
26 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 05 เม.ย.
15 เม.ย. - 18 เม.ย.
16 เม.ย. - 19 เม.ย.
18 เม.ย. - 21 เม.ย.
23 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 28 เม.ย.
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
07 พ.ค. - 10 พ.ค.
09 พ.ค. - 12 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
16 พ.ค. - 19 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
21 พ.ค. - 24 พ.ค.
23 พ.ค. - 26 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
28 พ.ค. - 31 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1020601-KPV64MU
เริ่มต้น 21,999
0000
00 - 00
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 08 ก.ย.
17 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 20 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-293804-S53XW
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 0019
23 ก.ค. - 27 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 0019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 0019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
13 ต.ค. - 17 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1030403-CN64XW
เริ่มต้น 27,888
มกราคม 2019
03 ม.ค. - 08 ม.ค.
08 ม.ค. - 13 ม.ค.
10 ม.ค. - 15 ม.ค.
15 ม.ค. - 20 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2019
12 ก.พ. - 17 ก.พ.
14 ก.พ. - 19 ก.พ.
19 ก.พ. - 24 ก.พ.
ธันวาคม 2019
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 01 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 06 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1303803-BJ43XW
เริ่มต้น 12,888
มกราคม 2019
30 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2019
07 ก.พ. - 10 ก.พ.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
17 ม.ค. - 20 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
14 ก.พ. - 17 ก.พ.
21 ก.พ. - 24 ก.พ.
28 ก.พ. - 02 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-593503-PVG53XJ
เริ่มต้น 8,889
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 07 ก.ย.
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-720402-PEK53TG
เริ่มต้น 15,999
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 05 พ.ย.
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
15 พ.ย. - 19 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
29 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-710406-KMG65TG
เริ่มต้น 19,999
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 06 ส.ค.
07 ส.ค. - 12 ส.ค.
08 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 20 ส.ค.
22 ส.ค. - 27 ส.ค.
29 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 10 ก.ย.
18 ก.ย. - 23 ก.ย.
19 ก.ย. - 24 ก.ย.
26 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 30 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 12 พ.ย.
08 พ.ย. - 13 พ.ย.
15 พ.ย. - 20 พ.ย.
21 พ.ย. - 26 พ.ย.
22 พ.ย. - 27 พ.ย.
28 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
29 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-770401-PEG53TG
เริ่มต้น 21,999
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน -3 คืน
รหัสทัวร์ WST-142651-CJ53FD
เริ่มต้น 9,888
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 07 ต.ค.
05 ต.ค. - 09 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-163501-PVG53XW
เริ่มต้น 9,889
กรกฎาคม 2019
30 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
06 ส.ค. - 10 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
13 ส.ค. - 17 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
20 ส.ค. - 24 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
27 ส.ค. - 31 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 07 ก.ย.
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-540403-CN53XJ
เริ่มต้น 11,999
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
18 ก.ค. - 22 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
26 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-170402-ZTSN54XW
เริ่มต้น 14,999
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
26 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-2626403-CN42FD
เริ่มต้น 8,988
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-303801-S53XW
เริ่มต้น 10,888
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-132621-S53XW
เริ่มต้น 9,888
กรกฎาคม 2019
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-153502-PVG53XW
เริ่มต้น 11,989
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-270404-CHN54CZ
เริ่มต้น 13,999
สิงหาคม 2019
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-1100602-URC873U
เริ่มต้น 42,999

SICHUAN AIRLINES

กันยายน 2019
16 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-220602-NNG54CZ
เริ่มต้น 25,999
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-230613-KWL54CZ
เริ่มต้น 18,999
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-313801-TSN43XW
เริ่มต้น 12,888
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
22 ส.ค. - 25 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
29 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-563501-TNS53XJ
เริ่มต้น 12,989
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
26 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-643502-DYG42CZ
เริ่มต้น 9,989
กรกฎาคม 2019
07 ก.ค. - 10 ก.ค. (เต็ม)
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค. (เต็ม)
สิงหาคม 2019
11 ส.ค. - 14 ส.ค. (เต็ม)
25 ส.ค. - 28 ส.ค. (เต็ม)
กันยายน 2019
08 ก.ย. - 11 ก.ย. (เต็ม)
22 ก.ย. - 25 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-414001-CN87MU
เริ่มต้น 28,992
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 17 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 14 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-690406-CSX53CZ
เริ่มต้น 12,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
02 ก.ย. - 06 ก.ย.
03 ก.ย. - 07 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 11 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1826402-CN64FD
เริ่มต้น 16,888
กรกฎาคม 2019
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 14 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-353802-PEK64XW
เริ่มต้น 13,888
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 11 ส.ค.
13 ส.ค. - 18 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
27 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 08 ก.ย.
10 ก.ย. - 15 ก.ย.
17 ก.ย. - 22 ก.ย.
24 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-363801-CN43CZ
เริ่มต้น 11,888
มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. (เต็ม)
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
22 ส.ค. - 25 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-323101-PEK53TG
เริ่มต้น 17,999
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
26 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-4426802-CN53XJ
เริ่มต้น 9,999
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-830401-KWL65CZ
เริ่มต้น 15,999
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 13 ส.ค.
22 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 10 ก.ย.
19 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-340407-CN438L
เริ่มต้น 8,999

Lucky Air

กรกฎาคม 2019
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
02 ก.ค. - 05 ก.ค.
03 ก.ค. - 06 ก.ค.
04 ก.ค. - 07 ก.ค.
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
07 ก.ค. - 10 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
09 ก.ค. - 12 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
15 ก.ค. - 18 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
17 ก.ค. - 20 ก.ค.
18 ก.ค. - 21 ก.ค.
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
23 ก.ค. - 26 ก.ค.
24 ก.ค. - 27 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
30 ก.ค. - 02 ส.ค.
31 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
04 ส.ค. - 07 ส.ค.
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
27 ส.ค. - 30 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
02 ก.ย. - 05 ก.ย.
03 ก.ย. - 06 ก.ย.
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
10 ก.ย. - 13 ก.ย.
11 ก.ย. - 14 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
17 ก.ย. - 20 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
24 ก.ย. - 27 ก.ย.
25 ก.ย. - 28 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-533401-CN42ZH
เริ่มต้น 4,994
กรกฎาคม 2019
03 ก.ค. - 06 ก.ค.
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
18 ก.ค. - 21 ก.ค.
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
24 ก.ค. - 27 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-633501-DYG53CZ
เริ่มต้น 13,999
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 08 ก.ค. (เต็ม)
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
13 ส.ค. - 17 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
30 ก.ย. - 04 ต.ค.
ตุลาคม 2019
08 ต.ค. - 12 ต.ค.
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
29 ต.ค. - 02 พ.ย.
31 ต.ค. - 04 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-760402-CSX65WE
เริ่มต้น 15,999
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 16 ก.ค. (เต็ม)
18 ก.ค. - 23 ก.ค. (เต็ม)
25 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 06 ส.ค.
08 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 20 ส.ค.
22 ส.ค. - 27 ส.ค.
29 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 10 ก.ย.
12 ก.ย. - 17 ก.ย.
19 ก.ย. - 24 ก.ย.
26 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 15 ต.ค.
17 ต.ค. - 22 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
30 ต.ค. - 04 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
27 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-200601-DYG43CZ
เริ่มต้น 25,999
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-50061-CN43CZ
เริ่มต้น 25,999
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-740401-CSX43WE
เริ่มต้น 11,999
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 15 ก.ค. (เต็ม)
19 ก.ค. - 22 ก.ค. (เต็ม)
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
30 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
08 พ.ย. - 11 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-990612-SHE75XW
เริ่มต้น 27,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 15 ส.ค.
23 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 12 ก.ย.
20 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-452622-CN53XW
เริ่มต้น 11,888

NOKSCOOT

กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-683503-DYG53CZ
เริ่มต้น 15,999
ตุลาคม 2019
08 ต.ค. - 12 ต.ค.
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
29 ต.ค. - 02 พ.ย.
31 ต.ค. - 04 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-700405-CSX42CZ
เริ่มต้น 11,999
กรกฎาคม 2019
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2019
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-860402-CKG43WE
เริ่มต้น 14,999
กรกฎาคม 2019
19 ก.ค. - 22 ก.ค. (เต็ม)
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-280405-CHN53FD
เริ่มต้น 12,999
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-900403-PVG53XJ
เริ่มต้น 9,999
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-4626403-CN42FD
เริ่มต้น 8,988
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-52062-CN87MU
เริ่มต้น 46,999
กรกฎาคม 2019
27 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
25 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
19 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-1130602-DIG87MU
เริ่มต้น 46,999
สิงหาคม 2019
25 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
19 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 19 ต.ค.
19 ต.ค. - 26 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1253401-HC52CZ
เริ่มต้น 9,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 05 ก.ย.
08 ก.ย. - 12 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-880403-PVG53CZ
เริ่มต้น 7,999
กรกฎาคม 2019
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2019
05 ส.ค. - 09 ส.ค.
05 ส.ค. - 09 ส.ค.
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1010613-PVG53MU
เริ่มต้น 16,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-583504-PVG53XW
เริ่มต้น 9,999
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-383802-CN65XW
เริ่มต้น 25,888
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 08 ส.ค.
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
17 ส.ค. - 22 ส.ค.
24 ส.ค. - 29 ส.ค.
31 ส.ค. - 05 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 12 ก.ย.
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-424001-CN74XJ
เริ่มต้น 18,991
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 12 ส.ค.
08 ส.ค. - 14 ส.ค.
20 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
10 ก.ย. - 16 ก.ย.
23 ก.ย. - 29 ก.ย.
24 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
08 ต.ค. - 14 ต.ค.
10 ต.ค. - 16 ต.ค.
15 ต.ค. - 21 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1150618-KMG65MU
เริ่มต้น 23,999
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 21 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-400406-CN53CZ
เริ่มต้น 12,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
ตุลาคม 2019
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1233401-HC42CZ
เริ่มต้น 9,999
สิงหาคม 2019
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2019
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
27 ต.ค. - 30 ต.ค.