ทัวร์เมืองจีน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1363802-CN438L
เริ่มต้น 10,888

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lucky air

มกราคม 2019
05 ม.ค. - 08 ม.ค.
สิงหาคม 2019
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
27 ก.ย. - 30 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 06 พ.ย.
10 พ.ย. - 13 พ.ย.
17 พ.ย. - 20 พ.ย.
24 พ.ย. - 27 พ.ย.
ธันวาคม 2019
01 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
มกราคม 2020
12 ม.ค. - 15 ม.ค.
19 ม.ค. - 22 ม.ค.
23 ม.ค. - 26 ม.ค.
26 ม.ค. - 29 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
09 ก.พ. - 12 ก.พ.
16 ก.พ. - 19 ก.พ.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
22 มี.ค. - 25 มี.ค.
29 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1953409-PVG52CZ
เริ่มต้น 6,996
มกราคม 2019
26 ม.ค. - 30 ม.ค.
ธันวาคม 2019
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
05 ม.ค. - 09 ม.ค.
10 ม.ค. - 14 ม.ค.
12 ม.ค. - 16 ม.ค.
17 ม.ค. - 21 ม.ค.
19 ม.ค. - 23 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1303803-BJ43XW
เริ่มต้น 12,888
มกราคม 2019
30 ม.ค. - 02 ก.พ. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2019
07 ก.พ. - 10 ก.พ.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
17 ม.ค. - 20 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
14 ก.พ. - 17 ก.พ.
21 ก.พ. - 24 ก.พ.
28 ก.พ. - 02 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1810411-KMG658L
เริ่มต้น 15,999

LUCKY AIR

เมษายน 2019
30 เม.ย. - 05 พ.ค.
ตุลาคม 2019
29 ต.ค. - 03 พ.ย.
มกราคม 2020
08 ม.ค. - 13 ม.ค.
09 ม.ค. - 14 ม.ค.
10 ม.ค. - 15 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 12 ก.พ.
14 ก.พ. - 19 ก.พ.
18 ก.พ. - 23 ก.พ.
19 ก.พ. - 24 ก.พ.
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
25 ก.พ. - 01 มี.ค.
26 ก.พ. - 02 มี.ค.
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
28 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2020
02 มี.ค. - 07 มี.ค.
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
04 มี.ค. - 09 มี.ค.
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
06 มี.ค. - 11 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
11 มี.ค. - 16 มี.ค.
12 มี.ค. - 17 มี.ค.
13 มี.ค. - 18 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
18 มี.ค. - 23 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
24 มี.ค. - 29 มี.ค.
25 มี.ค. - 30 มี.ค.
26 มี.ค. - 31 มี.ค.
27 มี.ค. - 01 เม.ย.
31 มี.ค. - 05 เม.ย.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 06 เม.ย.
03 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 12 เม.ย.
08 เม.ย. - 13 เม.ย.
09 เม.ย. - 14 เม.ย.
10 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 19 เม.ย.
17 เม.ย. - 22 เม.ย.
21 เม.ย. - 26 เม.ย.
22 เม.ย. - 27 เม.ย.
23 เม.ย. - 28 เม.ย.
24 เม.ย. - 29 เม.ย.
28 เม.ย. - 03 พ.ค.
29 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 06 พ.ค.
06 พ.ค. - 11 พ.ค.
07 พ.ค. - 12 พ.ค.
08 พ.ค. - 13 พ.ค.
12 พ.ค. - 17 พ.ค.
13 พ.ค. - 18 พ.ค.
14 พ.ค. - 19 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
19 พ.ค. - 24 พ.ค.
20 พ.ค. - 25 พ.ค.
21 พ.ค. - 26 พ.ค.
22 พ.ค. - 27 พ.ค.
26 พ.ค. - 31 พ.ค.
27 พ.ค. - 01 มิ.ย.
28 พ.ค. - 02 มิ.ย.
29 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
02 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
04 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
05 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
11 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 01 ก.ค.
30 มิ.ย. - 05 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-720402-PEK53TG
เริ่มต้น 15,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 19 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
29 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-710406-KMG65TG
เริ่มต้น 19,999
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 26 พ.ย.
22 พ.ย. - 27 พ.ย.
28 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
29 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-280405-CHN53FD
เริ่มต้น 12,999
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1010613-PVG53MU
เริ่มต้น 15,999
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1030403-CN64XW
เริ่มต้น 26,888
ธันวาคม 2019
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 01 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 06 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1183113-HC32HX
เริ่มต้น 7,777
สิงหาคม 2019
18 ส.ค. - 20 ส.ค. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1284001-CN86MU
เริ่มต้น 36,990
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 29 ส.ค. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 17 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1444301-HC43CZ
เริ่มต้น 15,900
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 25 ส.ค. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
30 ต.ค. - 02 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-760402-CSX65WE
เริ่มต้น 15,999
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 10 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
27 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-740401-CSX43WE
เริ่มต้น 11,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1263401-HC52CZ
เริ่มต้น 6,996
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1150618-KMG65MU
เริ่มต้น 23,999
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 23 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 21 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1826402-CN64FD
เริ่มต้น 15,888
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1510404-PEK64TG
เริ่มต้น 22,999
กันยายน 2019
26 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
24 ต.ค. - 29 ต.ค.
25 ต.ค. - 30 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 12 พ.ย.
08 พ.ย. - 13 พ.ย.
14 พ.ย. - 19 พ.ย.
15 พ.ย. - 20 พ.ย.
21 พ.ย. - 26 พ.ย.
22 พ.ย. - 27 พ.ย.
28 พ.ย. - 03 ธ.ค.
29 พ.ย. - 04 ธ.ค.
30 พ.ย. - 05 ธ.ค.
กันยายน 2019
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 06 พ.ย.
10 พ.ย. - 13 พ.ย.
17 พ.ย. - 20 พ.ย.
24 พ.ย. - 27 พ.ย.
ธันวาคม 2019
01 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
มกราคม 2020
05 ม.ค. - 08 ม.ค.
12 ม.ค. - 15 ม.ค.
19 ม.ค. - 22 ม.ค.
26 ม.ค. - 29 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
09 ก.พ. - 12 ก.พ.
16 ก.พ. - 19 ก.พ.
23 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
22 มี.ค. - 25 มี.ค.
29 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
26 เม.ย. - 29 เม.ย.
ธันวาคม 2020
08 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1170601-WUS433U
เริ่มต้น 18,999

SICHUAN AIRLINES

กันยายน 2019
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1243401-HC43KY
เริ่มต้น 9,999

Kunming Airlines

กันยายน 2019
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
27 ต.ค. - 30 ต.ค.
30 ต.ค. - 02 พ.ย.
30 ต.ค. - 02 พ.ย.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1343804-CN848L
เริ่มต้น 13,888

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lucky air

กันยายน 2019
30 ก.ย. - 07 ต.ค.
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 08 ม.ค.
08 ม.ค. - 15 ม.ค.
15 ม.ค. - 22 ม.ค.
22 ม.ค. - 29 ม.ค.
29 ม.ค. - 05 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 12 ก.พ.
12 ก.พ. - 19 ก.พ.
19 ก.พ. - 26 ก.พ.
26 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 11 มี.ค.
11 มี.ค. - 18 มี.ค.
18 มี.ค. - 25 มี.ค.
25 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 08 เม.ย.
08 เม.ย. - 15 เม.ย.
15 เม.ย. - 22 เม.ย.
22 เม.ย. - 29 เม.ย.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
ตุลาคม 2020
14 ต.ค. - 21 ต.ค.
21 ต.ค. - 28 ต.ค.
30 ต.ค. - 06 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 13 พ.ย.
13 พ.ย. - 20 พ.ย.
20 พ.ย. - 27 พ.ย.
27 พ.ย. - 04 ธ.ค.
ธันวาคม 2020
11 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1353803-CN548L
เริ่มต้น 12,888

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lucky air

กันยายน 2019
30 ก.ย. - 04 ต.ค.
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 11 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 05 ม.ค.
08 ม.ค. - 12 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
22 ม.ค. - 26 ม.ค.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
15 เม.ย. - 19 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1233401-HC42CZ
เริ่มต้น 9,999
ตุลาคม 2019
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
27 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-663801-CN42FD
เริ่มต้น 7,888
พฤศจิกายน 2019
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1140622-PEK53CA
เริ่มต้น 25,999
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1333701-PCN658L
เริ่มต้น 20,999

Lucky Air

ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
16 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
30 ต.ค. - 04 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
07 พ.ย. - 12 พ.ย.
13 พ.ย. - 18 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
21 พ.ย. - 26 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1414301-HC65FD
เริ่มต้น 18,900
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
เมษายน 2020
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
21 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1454301-PCN64SL
เริ่มต้น 26,900
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1223401-HC43KY
เริ่มต้น 6,996

Kunming Airlines 

ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
27 ต.ค. - 30 ต.ค.
28 ต.ค. - 31 ต.ค.
29 ต.ค. - 01 พ.ย.
30 ต.ค. - 02 พ.ย.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1371003-CSX43FD
เริ่มต้น 11,999
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1434301-HC54CZ
เริ่มต้น 20,900
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1203401-HC53MU
เริ่มต้น 17,771
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
13 ต.ค. - 17 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1213401-HC53MU
เริ่มต้น 18,881
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
13 ต.ค. - 17 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1493401-JZH53MU
เริ่มต้น 17,771
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
13 ต.ค. - 17 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1580601-WNZ43CA
เริ่มต้น 15,999
ตุลาคม 2019
14 ต.ค. - 16 ต.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1294001-CN74XJ
เริ่มต้น 18,991
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 21 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-623505-PVG53XJ
เริ่มต้น 9,989
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค. (เต็ม)
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 05 พ.ย.
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1704701-LJG548L
เริ่มต้น 15,900

LUCKY AIR

ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 05 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1323702-PCN65CA
เริ่มต้น 34,999
ตุลาคม 2019
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
30 ต.ค. - 04 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1080609-CKG54WE
เริ่มต้น 23,999
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1720601-WUS433U
เริ่มต้น 18,999

SICHUAN AIRLINES

ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 05 พ.ย.
09 พ.ย. - 12 พ.ย.
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1310407-PVG53ZC
เริ่มต้น 9,999
ตุลาคม 2019
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-960402-XMN65MF
เริ่มต้น 32,999
พฤศจิกายน 2019
19 พ.ย. - 24 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1783726-LJG548L
เริ่มต้น 16,999

LUCKY AIR

ตุลาคม 2019
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 05 ม.ค.
08 ม.ค. - 12 ม.ค.
08 ม.ค. - 12 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
22 ม.ค. - 26 ม.ค.
22 ม.ค. - 26 ม.ค.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
15 เม.ย. - 19 เม.ย.
15 เม.ย. - 19 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1795101-CN43TG
เริ่มต้น 25,900
ตุลาคม 2019
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 10 พ.ย.
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
28 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1640609-CTU65TG
เริ่มต้น 27,999
ตุลาคม 2019
25 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1560401-TSN54XW
เริ่มต้น 13,999
ตุลาคม 2019
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 06 พ.ย.
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
09 พ.ย. - 13 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
16 พ.ย. - 20 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 27 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 04 ธ.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 18 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1552697-B43XW
เริ่มต้น 11,888
ตุลาคม 2019
28 ต.ค. - 31 ต.ค.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
07 พ.ย. - 10 พ.ย.
08 พ.ย. - 11 พ.ย.
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
28 พ.ย. - 01 ธ.ค.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 05 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1590606-CNY53MU
เริ่มต้น 21,999
ตุลาคม 2019
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1650607-CGO53WE
เริ่มต้น 18,999
ตุลาคม 2019
31 ต.ค. - 04 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-603507-PVG53MU
เริ่มต้น 15,889
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-840403-CKG43WE
เริ่มต้น 14,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1503401-KMG43KY
เริ่มต้น 6,996

Kunming Airlines

พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
08 พ.ย. - 11 พ.ย.
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1943401-CSX42FD
เริ่มต้น 6,996
พฤศจิกายน 2019
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1483401-DYG42CZ
เริ่มต้น 9,999
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 05 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
17 พ.ย. - 20 พ.ย.
24 พ.ย. - 27 พ.ย.
ธันวาคม 2019
08 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-1474002-INC87MU
เริ่มต้น 29,992
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 10 พ.ย.
24 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
08 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1634701-CTU64SL
เริ่มต้น 22,900
พฤศจิกายน 2019
05 พ.ย. - 10 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-653802-CN53XJ
เริ่มต้น 9,888
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
31 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-573501-KNG65TG
เริ่มต้น 19,899
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 13 พ.ย. (เต็ม)
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1570612-WUH54CZ
เริ่มต้น 22,999
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1740611-WUH54CZ
เริ่มต้น 22,999
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-870401-CTU638L
เริ่มต้น 17,999

Lucky Air

พฤศจิกายน 2019
11 พ.ย. - 16 พ.ย.
12 พ.ย. - 17 พ.ย.
13 พ.ย. - 18 พ.ย.
14 พ.ย. - 19 พ.ย.
15 พ.ย. - 20 พ.ย.
16 พ.ย. - 21 พ.ย.
17 พ.ย. - 22 พ.ย.
18 พ.ย. - 23 พ.ย.
19 พ.ย. - 24 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
21 พ.ย. - 26 พ.ย.
22 พ.ย. - 27 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
24 พ.ย. - 29 พ.ย.
25 พ.ย. - 30 พ.ย.
26 พ.ย. - 01 ธ.ค.
27 พ.ย. - 02 ธ.ค.
28 พ.ย. - 03 ธ.ค.
29 พ.ย. - 04 ธ.ค.
30 พ.ย. - 05 ธ.ค.
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-913802-KMG42FD
เริ่มต้น 11,888
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.