ทัวร์จีน

เมษายน 2023
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGCKG-2301WE
เริ่มต้น 22,990
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHWECKG19
เริ่มต้น 22,999
พฤษภาคม 2023
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 03 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHCAPEK26
เริ่มต้น 28,999
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ SHWEUTHKMG1
เริ่มต้น 34,999
พฤษภาคม 2023
06 พ.ค. - 11 พ.ค.
13 พ.ค. - 18 พ.ค.
20 พ.ค. - 25 พ.ค.
27 พ.ค. - 01 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย.