ทัวร์เมืองจีน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-2080402-LJG438L
เริ่มต้น 12,999

Lucky Air

กรกฎาคม 2020
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2020
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2020
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-2333503-PEK53HU
เริ่มต้น 13,999
สิงหาคม 2020
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2020
02 ก.ย. - 06 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
ตุลาคม 2020
07 ต.ค. - 11 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
กรกฎาคม 2020
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
22 ก.ค. - 26 ก.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2020
05 ส.ค. - 09 ส.ค.
12 ส.ค. - 16 ส.ค.
19 ส.ค. - 23 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2020
02 ก.ย. - 06 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
30 ก.ย. - 04 ต.ค.