ทัวร์มาเลเซีย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-073703-KUL32MH
เริ่มต้น 7,999
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-240702-BAL54SL
เริ่มต้น 17,900
ตุลาคม 2019
02 ต.ค. - 06 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
26 พ.ย. - 30 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-031001-KUL43SL
เริ่มต้น 9,999
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-051001-KUL43SL
เริ่มต้น 9,999
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-041001-KUL32MH
เริ่มต้น 6,999
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-061001-KUL32MH
เริ่มต้น 6,999
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-081001-KUL32FD
เริ่มต้น 11,999
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.