ทัวร์เอเชีย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-032401-BN32BI
เริ่มต้น 15,000
0000
00 - 00
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-280703-BAL54SL
เริ่มต้น 20,900
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย. (เต็ม)
11 ก.ย. - 15 ก.ย. (เต็ม)
18 ก.ย. - 20 ก.ย. (เต็ม)
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-120702-BAL43SL
เริ่มต้น 13,900
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 12 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-230703-BAL54SL
เริ่มต้น 20,900
กันยายน 2019
11 ก.ย. - 15 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-134001-BAL54BI
เริ่มต้น 19,991
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 18 ก.ย. (เต็ม)
ธันวาคม 2019
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-2940001-DPS54BI
เริ่มต้น 19,991
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 18 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 13 พ.ย.
ธันวาคม 2019
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-044001-MNL54BI
เริ่มต้น 19,990
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 22 ก.ย. (เต็ม)
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-024001-PLP54BI
เริ่มต้น 19,990
กันยายน 2019
25 ก.ย. - 29 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-270702-BAL54SL
เริ่มต้น 17,900
ตุลาคม 2019
02 ต.ค. - 06 ต.ค.
29 ต.ค. - 02 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
26 พ.ย. - 30 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-042401-JOR74EK
เริ่มต้น 48,888
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 10 ต.ค.
08 ต.ค. - 14 ต.ค.
15 ต.ค. - 21 ต.ค.
22 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
12 พ.ย. - 18 พ.ย.
30 พ.ย. - 06 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-261001-BAL53FD
เริ่มต้น 22,999
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
30 พ.ย. - 04 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
26 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2020
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
กรกฎาคม 2020
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-032405-JOR75RJ
เริ่มต้น 67,999
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 28 ต.ค.
ธันวาคม 2019
27 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 05 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-055101-CMB42UL
เริ่มต้น 17,900
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 11 พ.ย.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-251001-BAL43SL
เริ่มต้น 13,999
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
28 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 05 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 09 ก.พ.
20 ก.พ. - 23 ก.พ.
มีนาคม 2020
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
18 มี.ค. - 21 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-171001-BAL53TG
เริ่มต้น 31,999
พฤศจิกายน 2019
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-012401-PLP43PR
เริ่มต้น 24,999
พฤศจิกายน 2019
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-050702-AMM63RJ
เริ่มต้น 53,900
กุมภาพันธ์ 2020
13 ก.พ. - 18 ก.พ.
มีนาคม 2020
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
เมษายน 2020
12 เม.ย. - 17 เม.ย.