ทัวร์เอเชีย

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-073401-REP21WE
เริ่มต้น 5,995
มกราคม 2020
18 ม.ค. - 19 ม.ค.
25 ม.ค. - 26 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 16 ก.พ.
เมษายน 2020
18 เม.ย. - 19 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
02 พ.ค. - 03 พ.ค.
09 พ.ค. - 10 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-251001-BAL43SL
เริ่มต้น 13,999
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 09 ก.พ.
20 ก.พ. - 23 ก.พ.
มีนาคม 2020
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
18 มี.ค. - 21 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-054001-DPS54BI
เริ่มต้น 21,991
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-072401-SRI53UL
เริ่มต้น 22,500
มกราคม 2020
16 ม.ค. - 20 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-261001-BAL53FD
เริ่มต้น 22,999
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
26 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2020
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
กรกฎาคม 2020
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-044901-PLP53PR
เริ่มต้น 24,900
กุมภาพันธ์ 2020
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
06 พ.ค. - 10 พ.ค.
20 พ.ค. - 24 พ.ค.
มิถุนายน 2020
03 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
กรกฎาคม 2020
01 ก.ค. - 05 ก.ค.
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-014901-OM53OM
เริ่มต้น 28,900

MONGOLIAN AIRLINES

กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 05 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-050702-AMM63RJ
เริ่มต้น 53,900
กุมภาพันธ์ 2020
13 ก.พ. - 18 ก.พ.
มีนาคม 2020
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
เมษายน 2020
12 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-015501-TLV85HY
เริ่มต้น 67,900
มีนาคม 2020
25 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 08 เม.ย.
08 เม.ย. - 15 เม.ย.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
06 พ.ค. - 13 พ.ค.