ทัวร์เอเชีย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-032401-BN32BI
เริ่มต้น 15,000
0000
00 - 00
สิงหาคม 2019
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-010701-CMB43SL
เริ่มต้น 18,900
พฤษภาคม 2019
30 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-090405-BAL53XJ
เริ่มต้น 16,999
พฤษภาคม 2019
30 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
18 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-050701-REP32FD
เริ่มต้น 9,999
พฤษภาคม 2019
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-081001-BAL32SL
เริ่มต้น 10,555
พฤษภาคม 2019
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
14 ก.ค. - 16 ก.ค.
15 ก.ค. - 17 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
22 ส.ค. - 24 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 05 ต.ค.
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-060702-REP32FD
เริ่มต้น 12,900
มิถุนายน 2019
08 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-102463-BAL54BI
เริ่มต้น 22,888
มิถุนายน 2019
11 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 10 ส.ค.
20 ส.ค. - 24 ส.ค.
กันยายน 2019
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-110402-BAL53FD
เริ่มต้น 22,999
มิถุนายน 2019
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
18 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-043101-DPS54GA
เริ่มต้น 32,999
มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-012401-PLP43PR
เริ่มต้น 24,999
กรกฎาคม 2019
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
สิงหาคม 2019
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
24 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 05 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-023709-PSK43SL
เริ่มต้น 12,999
มิถุนายน 2019
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-024001-PLP54BI
เริ่มต้น 19,990
กรกฎาคม 2019
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-022401-JOR75WY
เริ่มต้น 48,888
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 17 ก.ค.
27 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 16 ส.ค.
กันยายน 2019
26 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 18 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-151001-BAL32SL
เริ่มต้น 10,555
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
15 ก.ค. - 17 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
22 ส.ค. - 24 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 05 ต.ค.
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-012402-JOR74RJ
เริ่มต้น 57,999
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 18 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 15 ส.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 17 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-442401-BN32BI
เริ่มต้น 17,888
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
สิงหาคม 2019
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-120702-BAL43SL
เริ่มต้น 13,900
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 07 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
28 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
02 พ.ย. - 05 พ.ย.
08 พ.ย. - 11 พ.ย.
09 พ.ย. - 12 พ.ย.
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
16 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 25 พ.ย.
23 พ.ย. - 26 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-023701-DPS43I
เริ่มต้น 14,999
กรกฎาคม 2019
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-141001-BAL43FD
เริ่มต้น 19,555
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-171001-BAL53TG
เริ่มต้น 31,999
กรกฎาคม 2019
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-220704-BAL53FD
เริ่มต้น 20,900
กรกฎาคม 2019
30 ก.ค. - 01 ส.ค. (เต็ม)
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-200405-BAL53FD
เริ่มต้น 16,999
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-180406-BAL32SL
เริ่มต้น 11,999
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
06 ต.ค. - 08 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
20 ต.ค. - 22 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 04 พ.ย.
09 พ.ย. - 11 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
24 พ.ย. - 26 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-210404-BAL43FD
เริ่มต้น 14,999
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-030702-CMB43SL
เริ่มต้น 19,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-134001-BAL54BI
เริ่มต้น 19,991
สิงหาคม 2019
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 13 พ.ย.
ธันวาคม 2019
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-230703-BAL54SL
เริ่มต้น 20,900
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 24 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-190407-BAL43SL
เริ่มต้น 12,999
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 06 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
31 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 16 พ.ย.
14 พ.ย. - 17 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
25 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-042401-JOR74EK
เริ่มต้น 48,888
กันยายน 2019
11 ก.ย. - 17 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 10 ต.ค.
08 ต.ค. - 14 ต.ค.
15 ต.ค. - 21 ต.ค.
22 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
12 พ.ย. - 18 พ.ย.
30 พ.ย. - 06 ธ.ค.
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-012401-MOR107VM
เริ่มต้น 57,888
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 26 ต.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-032405-JOR75RJ
เริ่มต้น 67,999
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 28 ต.ค.
ธันวาคม 2019
27 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 05 ม.ค.