ทัวร์เอเชีย

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-BAL56_FD
เริ่มต้น 16,999
มีนาคม 2023
16 มี.ค. - 19 มี.ค. (เต็ม)
30 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
14 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2023
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2023
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2023
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-BAL53_FD
เริ่มต้น 19,999
กุมภาพันธ์ 2023
16 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค. (เต็ม)
30 มี.ค. - 02 เม.ย. (เต็ม)
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย. (เต็ม)
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2023
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2023
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2023
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGKTM-2202WE
เริ่มต้น 24,990
กุมภาพันธ์ 2023
25 ก.พ. - 28 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 06 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 6 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ (JOR-TUM6D3N-RJ)
เริ่มต้น 54,988
มกราคม 2023
19 ม.ค. - 24 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
09 ก.พ. - 14 ก.พ.
23 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 07 มี.ค.
16 มี.ค. - 21 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ (JOR-DS6D3N-RJ)
เริ่มต้น 61,988
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 11 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
29 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
02 พ.ค. - 07 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 06 มิ.ย.