ทัวร์ดูไบ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-120405-DXB53EK
เริ่มต้น 24,999
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-220401-DEL53TG
เริ่มต้น 19,999
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 17 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
15 พ.ย. - 19 พ.ย.
22 พ.ย. - 26 พ.ย.
29 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-072401-UAE53EK
เริ่มต้น 28,999
กันยายน 2019
20 ก.ย. - 24 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-102401-UAE53EK
เริ่มต้น 25,500
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-132401-UAE53EK
เริ่มต้น 33,500
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-062401-UAE53EK
เริ่มต้น 31,999
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
23 พ.ย. - 27 พ.ย.
30 พ.ย. - 04 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-172401-UAE53EK
เริ่มต้น 43,999
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
31 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-142401-UAE53EK
เริ่มต้น 44,999
ธันวาคม 2019
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-152401-UAE52EY
เริ่มต้น 40,999
ธันวาคม 2019
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-192401-UAE53EK
เริ่มต้น 44,999
ธันวาคม 2019
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-180401-DXB63EK
เริ่มต้น 31,999
มกราคม 2020
16 ม.ค. - 21 ม.ค.
30 ม.ค. - 04 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 11 ก.พ.
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
26 มี.ค. - 31 มี.ค.