ทัวร์ดูไบ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-080404-DXB53EK
เริ่มต้น 24,999
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-110701-DXB53EK
เริ่มต้น 28,900
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 18 มิ.ย. (เต็ม)
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-040701-UAE53EK
เริ่มต้น 28,900
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-052466-UAE52EY
เริ่มต้น 29,999
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-092401-DX53EY
เริ่มต้น 32,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-072401-UAE53EK
เริ่มต้น 28,999
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-102401-UAE53EK
เริ่มต้น 25,500
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-120405-DXB53EK
เริ่มต้น 24,999
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 08 ต.ค.
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-062401-UAE53EK
เริ่มต้น 31,999
พฤศจิกายน 2019
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
23 พ.ย. - 27 พ.ย.
30 พ.ย. - 04 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 12 ธ.ค.