ทัวร์นิวซีแลนด์

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-613701-NZ64MU
เริ่มต้น 47,999
มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 17 ก.ค.
25 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 26 ก.ย.