ทัวร์นิวซีแลนด์

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-613701-NZ64MU
เริ่มต้น 47,999
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 17 ก.ค.
25 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-073702-NZ63MZ
เริ่มต้น 51,999
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-083703-NZ63MH
เริ่มต้น 57,999
ธันวาคม 2019
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
29 ธ.ค. - 03 ม.ค.