ทัวร์รัสเซีย

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-570408-DME85EY
เริ่มต้น 49,999
0000
00 - 00
สิงหาคม 2019
11 ส.ค. - 18 ส.ค.
กันยายน 2019
08 ก.ย. - 15 ก.ย.
22 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
06 ต.ค. - 13 ต.ค.
13 ต.ค. - 20 ต.ค.
20 ต.ค. - 27 ต.ค.
23 ต.ค. - 30 ต.ค.
27 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 10 พ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-580414-DME85QR
เริ่มต้น 43,999
พฤศจิกายน 0001
30 พ.ย. - 30 พ.ย.
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 10 พ.ย.
10 พ.ย. - 17 พ.ย.
13 พ.ย. - 20 พ.ย.
17 พ.ย. - 24 พ.ย.
24 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 01 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
03 ก.พ. - 10 ก.พ.
22 ก.พ. - 29 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 21 มี.ค.
21 มี.ค. - 28 มี.ค.
กรกฎาคม 2019
15 ก.ค. - 22 ก.ค.
22 ก.ค. - 29 ก.ค.
กันยายน 2019
16 ก.ย. - 23 ก.ย.
23 ก.ย. - 30 ก.ย.
30 ก.ย. - 07 ต.ค.
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
21 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-120701-LED64EK
เริ่มต้น 49,900
กรกฎาคม 2019
19 ก.ค. - 24 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-260701-RUS64EK
เริ่มต้น 49,900
กรกฎาคม 2019
19 ก.ค. - 24 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-163504-VKO74W5
เริ่มต้น 36,999
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 19 ก.ค.
สิงหาคม 2019
24 ส.ค. - 30 ส.ค.
31 ส.ค. - 06 ก.ย.
กันยายน 2019
28 ก.ย. - 04 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-202401-RUS63W5
เริ่มต้น 35,999
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-082680-RM63EY
เริ่มต้น 36,888
กรกฎาคม 2019
24 ก.ค. - 29 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-130710-DME53SU
เริ่มต้น 49,900
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-103501-VKO63W5
เริ่มต้น 27,999
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
17 ส.ค. - 22 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 12 ก.ย.
12 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-222401-RUS64KC
เริ่มต้น 43,999
มิถุนายน 2019
29 มิ.ย. - 04 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 11 ก.ค.
20 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
24 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
28 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-180703-DME85EK
เริ่มต้น 55,900
กรกฎาคม 2019
09 ก.ค. - 16 ก.ค.
18 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 10 ก.ย.
19 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-280703-RUS85EK
เริ่มต้น 55,999
กรกฎาคม 2019
09 ก.ค. - 16 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-240410-RUS53QR
เริ่มต้น 29,999
กรกฎาคม 2019
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-152453-RUS75SU
เริ่มต้น 60,999
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 19 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 16 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 27 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-312401-RUS86T5
เริ่มต้น 49,999

Turkmenistan Airlines

กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 20 ก.ค.
21 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 17 ส.ค.
24 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 14 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-113502-VKO85W5
เริ่มต้น 38,999
กรกฎาคม 2019
15 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
12 ส.ค. - 19 ส.ค.
26 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
09 ก.ย. - 16 ก.ย.
16 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-400701-RUS64EK
เริ่มต้น 49,900
กรกฎาคม 2019
19 ก.ค. - 24 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-252401-RUS85W5
เริ่มต้น 48,888
กรกฎาคม 2019
22 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
19 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
23 ก.ย. - 30 ก.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-162440-RUS74TK
เริ่มต้น 51,999
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
20 ก.ย. - 26 ก.ย.
23 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-302401-RUS74TK
เริ่มต้น 51,999
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
20 ก.ย. - 26 ก.ย.
23 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1153607-EUR84EK
เริ่มต้น 49,999
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 10 ส.ค.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 20 ก.ย.
25 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2019
02 ต.ค. - 09 ต.ค.
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 19 ต.ค.
18 ต.ค. - 25 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 13 พ.ย.
14 พ.ย. - 21 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 13 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-613607-EUR84EK
เริ่มต้น 49,999
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 20 ก.ย.
25 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2019
02 ต.ค. - 09 ต.ค.
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 19 ต.ค.
18 ต.ค. - 25 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 13 พ.ย.
08 พ.ย. - 15 พ.ย.
22 พ.ย. - 29 พ.ย.
30 พ.ย. - 07 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
25 ธ.ค. - 01 ม.ค.
28 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-290704-RUS53TG
เริ่มต้น 39,900
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-540405-DME63EY
เริ่มต้น 33,999
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 12 ส.ค.
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
31 ส.ค. - 05 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 12 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
05 พ.ย. - 10 พ.ย.
12 พ.ย. - 17 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-540410-DME53QR
เริ่มต้น 30,999
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-272401-RUS53WY
เริ่มต้น 34,999
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-380708-RUS75TG
เริ่มต้น 55,900
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 16 ส.ค. (เต็ม)
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 15 ต.ค.
23 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 12 พ.ย.
20 พ.ย. - 26 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-500404-DME63EY
เริ่มต้น 29,999
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
31 ส.ค. - 05 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 12 ก.ย.
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
17 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
25 ก.ย. - 30 ก.ย.
28 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
12 พ.ย. - 17 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-510701-RUS64TG
เริ่มต้น 52,900
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
22 ส.ค. - 27 ส.ค.
ตุลาคม 2019
24 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 12 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-530402-DME75TG
เริ่มต้น 52,999
สิงหาคม 2019
14 ส.ค. - 20 ส.ค.
28 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 10 ก.ย.
ตุลาคม 2019
23 ต.ค. - 29 ต.ค.
30 ต.ค. - 05 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 12 พ.ย.
13 พ.ย. - 19 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-370781-RUS75TG
เริ่มต้น 55,900
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 10 ก.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-590412-DME74SQ
เริ่มต้น 34,999
สิงหาคม 2019
25 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
29 ก.ย. - 05 ต.ค.
ตุลาคม 2019
13 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 26 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
17 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2019
01 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-390710-RUS53SU
เริ่มต้น 49,900
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-423703-RUS53WY
เริ่มต้น 33,900
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-560403-DME75TG
เริ่มต้น 57,999
กันยายน 2019
11 ก.ย. - 17 ก.ย.
14 ก.ย. - 20 ก.ย.
18 ก.ย. - 24 ก.ย.
25 ก.ย. - 01 ต.ค.
28 ก.ย. - 04 ต.ค.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 18 ต.ค.
14 ต.ค. - 20 ต.ค.
16 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-550406-DME63EY
เริ่มต้น 33,999
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
17 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
28 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-644007-RUS85GF
เริ่มต้น 42,990
กันยายน 2019
15 ก.ย. - 22 ก.ย.
22 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
13 ต.ค. - 20 ต.ค.
20 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-570413-DME85QR
เริ่มต้น 45,999
กันยายน 2019
17 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 04 ต.ค.
ตุลาคม 2019
01 ต.ค. - 08 ต.ค.
08 ต.ค. - 15 ต.ค.
10 ต.ค. - 17 ต.ค.
13 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-600706-DME64SU
เริ่มต้น 50,900
กันยายน 2019
19 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 08 ต.ค.
10 ต.ค. - 15 ต.ค.
31 ต.ค. - 05 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 19 พ.ย.
28 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-622401-RUS75SU
เริ่มต้น 57,888
กันยายน 2019
21 ก.ย. - 27 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 18 ต.ค.
19 ต.ค. - 25 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
23 พ.ย. - 29 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 14 ก.พ.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-212401-RUS64KC
เริ่มต้น 42,999
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 14 พ.ย.
16 พ.ย. - 21 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
30 พ.ย. - 05 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-443501-DME63EY
เริ่มต้น 32,999

Etihad Airways

ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-664002-RUS75TG
เริ่มต้น 59,881
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 11 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 15 พ.ย.
ธันวาคม 2019
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-483507-VKO85W5
เริ่มต้น 38,900
ตุลาคม 2019
07 ต.ค. - 14 ต.ค.
10 ต.ค. - 17 ต.ค.
12 ต.ค. - 19 ต.ค.
19 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
04 พ.ย. - 11 พ.ย.
11 พ.ย. - 18 พ.ย.
18 พ.ย. - 25 พ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-520703-RUS85QR
เริ่มต้น 52,900
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 17 ต.ค.
24 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
04 พ.ย. - 11 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-560401-SVO75SU
เริ่มต้น 55,999
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 18 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
18 ต.ค. - 24 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
30 พ.ย. - 06 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 02 ม.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.
29 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-493508-VKO85W5
เริ่มต้น 39,900
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 23 ต.ค.
26 ต.ค. - 02 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 16 พ.ย.
16 พ.ย. - 23 พ.ย.
23 พ.ย. - 30 พ.ย.
30 พ.ย. - 07 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-332401-RUS86T5
เริ่มต้น 63,999

 Turkmenistan Airlines

ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 26 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
23 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 04 ม.ค.
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 01 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 15 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 14 มี.ค.
21 มี.ค. - 28 มี.ค.
28 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-342401-RUS64T5
เริ่มต้น 56,999

Turkmenistan Airlines

ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 07 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 13 ก.พ.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-342401-RUS64T5
เริ่มต้น 55,999

Turkmenistan Airlines

ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 14 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 13 ก.พ.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-463505-VKO75KC
เริ่มต้น 39,999
ตุลาคม 2019
22 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
05 พ.ย. - 11 พ.ย.
12 พ.ย. - 18 พ.ย.
19 พ.ย. - 25 พ.ย.
26 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-634004-RUS86GF
เริ่มต้น 48,990
ตุลาคม 2019
28 ต.ค. - 04 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
04 พ.ย. - 11 พ.ย.
11 พ.ย. - 18 พ.ย.
18 พ.ย. - 25 พ.ย.
25 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 06 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-433704-RUS53WY
เริ่มต้น 33,900
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 05 พ.ย.
16 พ.ย. - 20 พ.ย.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-654005-RUS63GF
เริ่มต้น 39,990
พฤศจิกายน 2019
03 พ.ย. - 08 พ.ย.
17 พ.ย. - 22 พ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-550401-DME75TG
เริ่มต้น 63,999
พฤศจิกายน 2019
20 พ.ย. - 26 พ.ย.
27 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.
30 ธ.ค. - 05 ม.ค.
30 ธ.ค. - 05 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 07 ม.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-410705-RUS75SU
เริ่มต้น 69,900
ธันวาคม 2019
24 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 01 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 07 ม.ค.
22 ม.ค. - 28 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 11 ก.พ.
13 ก.พ. - 19 ก.พ.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-322404-RUS75WY
เริ่มต้น 67,999
ธันวาคม 2019
27 ธ.ค. - 02 ม.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-352401-RUS75WY
เริ่มต้น 49,888
ธันวาคม 2019
27 ธ.ค. - 02 ม.ค.
28 ธ.ค. - 03 ม.ค.