ทัวร์รัสเซีย

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-930407-DME63EY
เริ่มต้น 29,999
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 12 ก.พ.
08 ก.พ. - 13 ก.พ.
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
18 ก.พ. - 23 ก.พ.
18 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
13 มี.ค. - 18 มี.ค.
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1373803-RUS63VN
เริ่มต้น 33,888
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 08 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 06 พ.ค.
08 พ.ค. - 13 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-902401-RUS64T5
เริ่มต้น 33,999
กุมภาพันธ์ 2020
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1133801-RUS53TG
เริ่มต้น 33,999
กุมภาพันธ์ 2020
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1113708-RUS53WY
เริ่มต้น 34,900
เมษายน 2020
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1284914-RUS63EK
เริ่มต้น 35,900
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 08 เม.ย.
21 เม.ย. - 26 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
12 พ.ค. - 17 พ.ค.
26 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2020
16 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1160701-DME64TG
เริ่มต้น 38,900
กุมภาพันธ์ 2020
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
19 มี.ค. - 24 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1094008-DME63GF
เริ่มต้น 39,990
มีนาคม 2020
13 มี.ค. - 18 มี.ค.
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1050416-DME74SQ
เริ่มต้น 39,999
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 10 มี.ค.
11 มี.ค. - 17 มี.ค.
18 มี.ค. - 24 มี.ค.
เมษายน 2020
05 เม.ย. - 11 เม.ย.
09 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 18 เม.ย.
29 เม.ย. - 05 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
03 พ.ค. - 09 พ.ค.
06 พ.ค. - 12 พ.ค.
10 พ.ค. - 16 พ.ค.
10 พ.ค. - 16 พ.ค.
10 พ.ค. - 16 พ.ค.
10 พ.ค. - 16 พ.ค.
10 พ.ค. - 16 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1263508-VKO85W5
เริ่มต้น 39,999
เมษายน 2020
11 เม.ย. - 18 เม.ย.
25 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
02 พ.ค. - 09 พ.ค.
16 พ.ค. - 23 พ.ค.
30 พ.ค. - 06 มิ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-922401-RUS74TK
เริ่มต้น 41,888
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1272401-RUS64KC
เริ่มต้น 41,999
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
18 เม.ย. - 23 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1143802-RUS75TG
เริ่มต้น 42,888
กุมภาพันธ์ 2020
26 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
11 มี.ค. - 17 มี.ค.
25 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
15 เม.ย. - 21 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1253506-DME75WY
เริ่มต้น 42,999
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 09 เม.ย.
10 เม.ย. - 16 เม.ย.
11 เม.ย. - 17 เม.ย.
12 เม.ย. - 18 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 07 พ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1383803-RUS63VN
เริ่มต้น 43,888
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 10 เม.ย.
15 เม.ย. - 22 เม.ย.
17 เม.ย. - 24 เม.ย.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 08 พ.ค.
08 พ.ค. - 15 พ.ค.
15 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 27 พ.ค.
27 พ.ค. - 03 มิ.ย.
29 พ.ค. - 05 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-580414-DME85QR
เริ่มต้น 43,999
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 29 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 21 มี.ค.
21 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1030417-DME75TG
เริ่มต้น 44,999
กุมภาพันธ์ 2020
19 ก.พ. - 25 ก.พ.
26 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
02 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 13 มี.ค.
09 มี.ค. - 15 มี.ค.
11 มี.ค. - 17 มี.ค.
16 มี.ค. - 22 มี.ค.
23 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 07 เม.ย.
04 เม.ย. - 10 เม.ย.
15 เม.ย. - 21 เม.ย.
18 เม.ย. - 24 เม.ย.
20 เม.ย. - 26 เม.ย.
22 เม.ย. - 28 เม.ย.
25 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
09 พ.ค. - 15 พ.ค.
13 พ.ค. - 19 พ.ค.
20 พ.ค. - 26 พ.ค.
25 พ.ค. - 31 พ.ค.
27 พ.ค. - 02 มิ.ย.
30 พ.ค. - 05 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
03 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
06 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1170701-BIK65S7
เริ่มต้น 45,900
กุมภาพันธ์ 2020
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1392401-RUS74TK
เริ่มต้น 46,888
กุมภาพันธ์ 2020
20 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2020
19 มี.ค. - 25 มี.ค.
26 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 09 เม.ย.
08 เม.ย. - 14 เม.ย.
12 เม.ย. - 18 เม.ย.
30 เม.ย. - 06 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 07 พ.ค.
02 พ.ค. - 08 พ.ค.
04 พ.ค. - 10 พ.ค.
29 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-863504-DME75TG
เริ่มต้น 47,999
กุมภาพันธ์ 2020
26 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 13 มี.ค.
18 มี.ค. - 24 มี.ค.
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2020
22 เม.ย. - 28 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1102401-RUS85W5
เริ่มต้น 48,888
มีนาคม 2020
09 มี.ค. - 16 มี.ค.
23 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-694201-BK76S7
เริ่มต้น 49,000
กุมภาพันธ์ 2020
18 ก.พ. - 24 ก.พ.
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1062401-RUS74TK
เริ่มต้น 49,888
กุมภาพันธ์ 2020
20 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2020
19 มี.ค. - 25 มี.ค.
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
26 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 08 เม.ย.
03 เม.ย. - 09 เม.ย.
08 เม.ย. - 14 เม.ย.
12 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1360418-DME85QR
เริ่มต้น 49,999
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 11 เม.ย.
09 เม.ย. - 16 เม.ย.
11 เม.ย. - 18 เม.ย.
12 เม.ย. - 19 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1022401-RUS74W5
เริ่มต้น 53,888
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 13 มี.ค.
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1232401-RUS74W5
เริ่มต้น 53,888
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 13 มี.ค.
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1294901-RUS75TG
เริ่มต้น 54,900
กุมภาพันธ์ 2020
29 ก.พ. - 06 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 10 มี.ค.
เมษายน 2020
06 เม.ย. - 12 เม.ย.
08 เม.ย. - 14 เม.ย.
11 เม.ย. - 17 เม.ย.
13 เม.ย. - 19 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
02 พ.ค. - 08 พ.ค.
06 พ.ค. - 12 พ.ค.
มิถุนายน 2020
08 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1212401-RUS86KC
เริ่มต้น 55,888
เมษายน 2020
09 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1243505-DME75WY
เริ่มต้น 55,900
มีนาคม 2020
13 มี.ค. - 19 มี.ค.
20 มี.ค. - 26 มี.ค.
27 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-342401-RUS64T5
เริ่มต้น 55,999

Turkmenistan Airlines

กุมภาพันธ์ 2020
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2020
09 เม.ย. - 15 เม.ย.
10 เม.ย. - 16 เม.ย.
11 เม.ย. - 17 เม.ย.
12 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-150707-RUS75SU
เริ่มต้น 56,900
กุมภาพันธ์ 2020
20 ก.พ. - 26 ก.พ.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1304901-RUS85TK
เริ่มต้น 56,900
มีนาคม 2020
11 มี.ค. - 18 มี.ค.
25 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 11 เม.ย.
21 เม.ย. - 28 เม.ย.
23 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
06 พ.ค. - 13 พ.ค.
10 พ.ค. - 17 พ.ค.
มิถุนายน 2020
01 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
04 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-342401-RUS64T5
เริ่มต้น 56,999

Turkmenistan Airlines

กุมภาพันธ์ 2020
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-622401-RUS75SU
เริ่มต้น 57,888
มีนาคม 2020
21 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1082401-RUS75KC
เริ่มต้น 57,999
มกราคม 2020
24 ม.ค. - 30 ม.ค. (เต็ม)
มีนาคม 2020
10 มี.ค. - 16 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-982401-RUS75KC
เริ่มต้น 58,999
กุมภาพันธ์ 2020
18 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
10 มี.ค. - 16 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1042401-RUS75WY
เริ่มต้น 59,888
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 11 มี.ค.
20 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-11926813-DME75TG
เริ่มต้น 59,900
กุมภาพันธ์ 2020
19 ก.พ. - 25 ก.พ.
22 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 13 มี.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1150403-SVO75SU
เริ่มต้น 59,999
กุมภาพันธ์ 2020
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 12 มี.ค.
13 มี.ค. - 19 มี.ค.
20 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-332401-RUS86T5
เริ่มต้น 63,999

 Turkmenistan Airlines

มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 14 มี.ค.
21 มี.ค. - 28 มี.ค.
28 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1402401-RUS-86T5
เริ่มต้น 63,999
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 15 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 14 มี.ค.
21 มี.ค. - 28 มี.ค.
28 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1314914-RUS97TG
เริ่มต้น 65,900
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2020
13 เม.ย. - 21 เม.ย.
18 เม.ย. - 26 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
11 พ.ค. - 19 พ.ค.
18 พ.ค. - 26 พ.ค.
23 พ.ค. - 31 พ.ค.
28 พ.ค. - 05 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
11 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-1324902-RUS75TG
เริ่มต้น 65,900
กุมภาพันธ์ 2020
29 ก.พ. - 06 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 10 มี.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-704001-MMK85GF
เริ่มต้น 68,900
กุมภาพันธ์ 2020
23 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
08 มี.ค. - 15 มี.ค.
15 มี.ค. - 22 มี.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1334918-RUS96EK
เริ่มต้น 69,900
กุมภาพันธ์ 2020
18 ก.พ. - 26 ก.พ.
25 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2020
23 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-850709-DME86SU
เริ่มต้น 72,900
กุมภาพันธ์ 2020
20 ก.พ. - 27 ก.พ.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-954701-IKT65S7
เริ่มต้น 74,500
กุมภาพันธ์ 2020
18 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2020
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
06 มี.ค. - 11 มี.ค.
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-1344917-RUS97TG
เริ่มต้น 75,900
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-944701-OVB87S7
เริ่มต้น 83,500
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 29 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 14 มี.ค.