ทัวร์ญี่ปุ่น

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-XJ014
เริ่มต้น 38,888
ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พาขึ้นภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมวิวพานาโรม่าคาจิคาจิ ล่องเรือโจรสลัด หลังจากนั้นพาไปสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆและช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านชินจูกุ โอไดบะ และอิออน นาริตะ
มิถุนายน 2022
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2022
01 ก.ค. - 05 ก.ค.
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
08 ก.ค. - 12 ก.ค.
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
22 ก.ค. - 26 ก.ค.
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2022
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
05 ส.ค. - 09 ส.ค.
06 ส.ค. - 10 ส.ค.
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
12 ส.ค. - 16 ส.ค.
13 ส.ค. - 17 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
18 ส.ค. - 22 ส.ค.
19 ส.ค. - 23 ส.ค.
20 ส.ค. - 24 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
27 ส.ค. - 31 ส.ค.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2022
02 ก.ย. - 06 ก.ย.
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
30 ก.ย. - 04 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-XJ010
เริ่มต้น 46,888
ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน พาชมพุ่มดอกโคเชีย แวะเที่ยวเมืองอาโอไร พร้อมพาไปลิ้มรสอาหารทะเลสดแบบปิ้งย่างและรับพลังงานบวกด้วยการขอพร ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ต่อด้วยภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม 2022
01 ต.ค. - 06 ต.ค.
02 ต.ค. - 07 ต.ค.
03 ต.ค. - 08 ต.ค.
04 ต.ค. - 09 ต.ค.
05 ต.ค. - 10 ต.ค.
06 ต.ค. - 11 ต.ค.
07 ต.ค. - 12 ต.ค.
08 ต.ค. - 13 ต.ค.
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
10 ต.ค. - 15 ต.ค.
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
13 ต.ค. - 18 ต.ค.
14 ต.ค. - 19 ต.ค.
15 ต.ค. - 20 ต.ค.
16 ต.ค. - 21 ต.ค.
17 ต.ค. - 22 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
22 ต.ค. - 27 ต.ค.
23 ต.ค. - 28 ต.ค.
24 ต.ค. - 29 ต.ค.