ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-070102-SFO96BR
เริ่มต้น 86,900

โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                         โทรกลับไทยฟรี 100 นาที

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
17 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-060102-JFK96BR
เริ่มต้น 96,900

โปรโมชั่นทัวร์ทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+phone card

                                         โทรกลับไทยฟรี (100 นาที)

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
16 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-050101-JFK96BR
เริ่มต้น 103,900

​​​​​​โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรภาพยนตร์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                         โทรกลับไทยฟรี 100 นาที

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
18 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-100401-LAX85CX
เริ่มต้น 74,999

โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                         โทรกลับไทยฟรี (100 นาที)

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
11 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-080401-IAD95EY
เริ่มต้น 75,999

โปรโมชั่นทัวร์อเมริกาyes

โปรทัวร์อเมริกา จอง 2 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ

โปรทัวร์อเมริกา จอง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี บัตรชมภาพยนต์+Phone card

                                         โทรกลับไทยฟรี (100 นาที)

โปรทัวร์อเมริกา จอง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี รถส่งสนามบิน(กรุงเทพและปริมณฑล)

มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-120402-SFO95PR
เริ่มต้น 59,999
ตุลาคม 2019
14 ต.ค. - 22 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
11 พ.ย. - 19 พ.ย.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 10 ธ.ค.