ทัวร์อเมริกา

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-060401-AMM63EY
เริ่มต้น 39,999
กันยายน 2020
18 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2020
08 ต.ค. - 13 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
22 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 11 พ.ย.
20 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 14 ธ.ค.