ทัวร์อียิปต์

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-210404-CAI63KU
เริ่มต้น 28,999
มีนาคม 2020
09 มี.ค. - 14 มี.ค.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
30 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-112401-CAI63MS
เริ่มต้น 29,999
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
30 มี.ค. - 04 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-183701-CAI63KU
เริ่มต้น 29,999
กุมภาพันธ์ 2020
24 ก.พ. - 29 ก.พ.
มีนาคม 2020
02 มี.ค. - 07 มี.ค.
09 มี.ค. - 14 มี.ค.
16 มี.ค. - 21 มี.ค.
23 มี.ค. - 28 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
18 เม.ย. - 23 เม.ย.
25 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-100401-CAI63EY
เริ่มต้น 30,999
มีนาคม 2020
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-200403-CAI63EY
เริ่มต้น 31,999
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
25 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
02 พ.ค. - 07 พ.ค.
09 พ.ค. - 14 พ.ค.
30 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-170701-CAI85MS
เริ่มต้น 63,900
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 21 มี.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-192401-CAI86MS
เริ่มต้น 538,888
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 21 มี.ค.
พฤษภาคม 2020
09 พ.ค. - 16 พ.ค.
23 พ.ค. - 30 พ.ค.