ทัวร์อียิปต์

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-134001-CAI75GF
เริ่มต้น 39,990
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 19 ก.ย. (เต็ม)
27 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 17 ต.ค.
25 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 21 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-034001-PLP54BI
เริ่มต้น 19,990
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 22 ก.ย. (เต็ม)
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
27 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-152401-CAI63MS
เริ่มต้น 36,999
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 19 พ.ย.
30 พ.ย. - 05 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
26 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-144002-CAI63MS
เริ่มต้น 39,900

ตุลาคม 2019
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 19 พ.ย.
ธันวาคม 2019
12 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
มกราคม 2020
09 ม.ค. - 14 ม.ค.
23 ม.ค. - 28 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-112401-CAI63MS
เริ่มต้น 29,999
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 14 พ.ย.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 11 ก.พ.
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
30 มี.ค. - 04 เม.ย.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-100401-CAI63EY
เริ่มต้น 29,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 20 พ.ย.
22 พ.ย. - 27 พ.ย.
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
มกราคม 2020
28 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 10 ก.พ.
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
มีนาคม 2020
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-062401-CAI85WY
เริ่มต้น 51,999
พฤศจิกายน 2019
17 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
26 ธ.ค. - 02 ม.ค.
29 ธ.ค. - 05 ม.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-052401-CAI85WY
เริ่มต้น 52,888
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-160402-CAI63EY
เริ่มต้น 29,999
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
มกราคม 2020
28 ม.ค. - 02 ก.พ.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-072401-CAI85MS
เริ่มต้น 60,999
ธันวาคม 2019
10 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-080701-CAI63MS
เริ่มต้น 48,900
ธันวาคม 2019
12 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
มกราคม 2020
09 ม.ค. - 14 ม.ค.
23 ม.ค. - 28 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-122405-SP53WY
เริ่มต้น 37,999
ธันวาคม 2019
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.