ทัวร์อียิปต์

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-032491-CAI85MS
เริ่มต้น 59,999
มิถุนายน 2019
08 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 20 ก.ค.
20 ก.ค. - 27 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 17 ส.ค.
24 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 14 ก.ย.
21 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-042455-CAI63MS
เริ่มต้น 38,999
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 13 ส.ค.
24 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
28 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-062401-CAI85WY
เริ่มต้น 51,999
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 18 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
17 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
26 ธ.ค. - 02 ม.ค.
29 ธ.ค. - 05 ม.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-072401-CAI85MS
เริ่มต้น 60,999
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 16 พ.ย.
23 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2019
10 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 04 ม.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-052401-CAI85WY
เริ่มต้น 52,888
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 01 ม.ค.