ทัวร์เกาหลี

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ICNXJ0223
เริ่มต้น 18,888
มีนาคม 2023
16 มี.ค. - 20 มี.ค.
17 มี.ค. - 21 มี.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
17 ก.พ. - 21 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
09 มี.ค. - 13 มี.ค.
10 มี.ค. - 14 มี.ค.
16 มี.ค. - 20 มี.ค.
17 มี.ค. - 21 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ KXJ13
เริ่มต้น 19,888
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
10 มี.ค. - 14 มี.ค.
17 มี.ค. - 21 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KBX16
เริ่มต้น 19,888
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 05 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
17 ก.พ. - 21 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
24 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
02 มี.ค. - 06 มี.ค.
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
09 มี.ค. - 13 มี.ค.
10 มี.ค. - 14 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
16 มี.ค. - 20 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SKS-LJ29
เริ่มต้น 19,977
มีนาคม 2023
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
29 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
05 เม.ย. - 09 เม.ย.
06 เม.ย. - 10 เม.ย.
07 เม.ย. - 11 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
15 เม.ย. - 19 เม.ย.
16 เม.ย. - 20 เม.ย.
17 เม.ย. - 21 เม.ย.
18 เม.ย. - 22 เม.ย.
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
26 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-ICN02_XJ
เริ่มต้น 19,999
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 08 เม.ย.
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
19 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
20 เม.ย. - 24 เม.ย. (เต็ม)
28 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 07 พ.ค. (เต็ม)
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ICNXJ0323
เริ่มต้น 20,888
เมษายน 2023
03 เม.ย. - 06 เม.ย.
04 เม.ย. - 07 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
25 เม.ย. - 28 เม.ย.
26 เม.ย. - 29 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-ICN03_YP
เริ่มต้น 20,999
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ PKR01-YP
เริ่มต้น 21,999
เมษายน 2023
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
20 เม.ย. - 23 เม.ย.
26 เม.ย. - 29 เม.ย.
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-ICN04_YP
เริ่มต้น 22,999
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
20 เม.ย. - 23 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ICN12 7C
เริ่มต้น 22,999
เมษายน 2023
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
20 เม.ย. - 24 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SKS-27
เริ่มต้น 23,977
มกราคม 2023
28 ม.ค. - 01 ก.พ. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2023
03 ก.พ. - 07 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
17 ก.พ. - 21 ก.พ. (เต็ม)
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 06 มี.ค.
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SKS-28
เริ่มต้น 24,977
มกราคม 2023
19 ม.ค. - 23 ม.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 05 ก.พ. (เต็ม)
11 ก.พ. - 15 ก.พ. (เต็ม)
15 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
24 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ICN14 LJ
เริ่มต้น 24,999
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
20 เม.ย. - 24 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
26 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 02 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ICNTW0123
เริ่มต้น 25,888
เมษายน 2023
20 เม.ย. - 24 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-ICN01_XJ
เริ่มต้น 27,999
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 11 เม.ย. (เต็ม)
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ KKR120511-TW
เริ่มต้น 27,999
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 29 เม.ย.
27 เม.ย. - 01 พ.ค.
28 เม.ย. - 02 พ.ค.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ KKR120511
เริ่มต้น 27,999
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 29 เม.ย.
27 เม.ย. - 01 พ.ค.
28 เม.ย. - 02 พ.ค.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ICN13 7C
เริ่มต้น 28,999
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGICN-2302TW
เริ่มต้น 29,990
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-ICN05_YP
เริ่มต้น 35,999
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ KKR110511-TG
เริ่มต้น 42,999
เมษายน 2023
10 เม.ย. - 14 เม.ย.