ทัวร์เชียงใหม่

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-090722-CMI42BS
เริ่มต้น 3,899
สิงหาคม 2020
14 ส.ค. - 17 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
11 ก.ย. - 14 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
25 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 05 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
16 ต.ค. - 19 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
29 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
13 พ.ย. - 16 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
27 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 13 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-062611-CMI42BS
เริ่มต้น 3,999
ตุลาคม 2020
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-043504-CMI42BS
เริ่มต้น 4,399
สิงหาคม 2020
07 ส.ค. - 10 ส.ค.
21 ส.ค. - 24 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
ตุลาคม 2020
02 ต.ค. - 05 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 09 พ.ย.
20 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2020
04 ธ.ค. - 07 ธ.ค.