ทัวร์ฝรั่งเศส

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-CDG-03
เริ่มต้น 59,999
มิถุนายน 2022
21 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2022
12 ก.ค. - 18 ก.ค.
19 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2022
09 ส.ค. - 15 ส.ค.
23 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2022
13 ก.ย. - 19 ก.ย.
20 ก.ย. - 26 ก.ย.