ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-ZRH-03
เริ่มต้น 69,999
มิถุนายน 2022
21 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2022
12 ก.ค. - 18 ก.ค.
19 ก.ค. - 25 ก.ค.
สิงหาคม 2022
09 ส.ค. - 15 ส.ค.
23 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2022
13 ก.ย. - 19 ก.ย.
20 ก.ย. - 26 ก.ย.
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WST-VCEUROEX23.2
เริ่มต้น 90,900
มิถุนายน 2022
19 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 04 ก.ค.
กรกฎาคม 2022
03 ก.ค. - 11 ก.ค.
17 ก.ค. - 25 ก.ค.
24 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2022
07 ส.ค. - 15 ส.ค.
21 ส.ค. - 29 ส.ค.
28 ส.ค. - 05 ก.ย.
กันยายน 2022
04 ก.ย. - 12 ก.ย.
18 ก.ย. - 26 ก.ย.
25 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2022
02 ต.ค. - 10 ต.ค.
09 ต.ค. - 17 ต.ค.
16 ต.ค. - 24 ต.ค.
23 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2022
06 พ.ย. - 14 พ.ย.
20 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 05 ธ.ค.
ธันวาคม 2022
23 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 07 ม.ค.