ทัวร์จอร์แดน

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ (JOR-5SBUB7D4N-RJ)
เริ่มต้น 79,988
มีนาคม 2023
05 มี.ค. - 11 มี.ค.
เมษายน 2023
09 เม.ย. - 15 เม.ย. (เต็ม)
09 เม.ย. - 15 เม.ย.