ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-750410-HKG32FD
เริ่มต้น 13,999
พฤศจิกายน 2019
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
04 ม.ค. - 06 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1093801-HK53XJ
เริ่มต้น 11,888
พฤศจิกายน 2019
26 พ.ย. - 30 พ.ย.
29 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1503902-HK42HX
เริ่มต้น 8,888
ตุลาคม 2019
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-720416-HKG32WE
เริ่มต้น 13,999
กันยายน 2019
14 ก.ย. - 16 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1210403-HK32FD
เริ่มต้น 13,999
กันยายน 2019
20 ก.ย. - 22 ก.ย. (เต็ม)
พฤศจิกายน 2019
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
มกราคม 2020
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1460408-HK32CX
เริ่มต้น 17,900
กันยายน 2019
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 04 พ.ย.
09 พ.ย. - 11 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
12 ม.ค. - 14 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
09 ก.พ. - 11 ก.พ.
09 ก.พ. - 11 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
16 ก.พ. - 18 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
23 ก.พ. - 25 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 03 มี.ค.
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
08 มี.ค. - 10 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
15 มี.ค. - 17 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
22 มี.ค. - 24 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
29 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1453490-HK32EK
เริ่มต้น 5,995
ตุลาคม 2019
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
28 ต.ค. - 30 ต.ค.
29 ต.ค. - 31 ต.ค.
30 ต.ค. - 01 พ.ย.
31 ต.ค. - 02 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1513905-HK42HX
เริ่มต้น 12,977
ตุลาคม 2019
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1493901-HK42HX
เริ่มต้น 9,888
ตุลาคม 2019
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1443406-HK32EK
เริ่มต้น 6,996
ตุลาคม 2019
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
28 ต.ค. - 30 ต.ค.
29 ต.ค. - 31 ต.ค.
30 ต.ค. - 01 พ.ย.
31 ต.ค. - 02 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1373503-CTS53XJ
เริ่มต้น 22,889
ตุลาคม 2019
30 ต.ค. - 03 พ.ย.
31 ต.ค. - 04 พ.ย.
พฤศจิกายน 2019
06 พ.ย. - 10 พ.ย.
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
08 พ.ย. - 12 พ.ย.
13 พ.ย. - 17 พ.ย.
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1470404-HK32HX
เริ่มต้น 13,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1523117-HKG32CX
เริ่มต้น 8,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
18 ม.ค. - 20 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1545308-HKG32HX
เริ่มต้น 6,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
31 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 09 ก.พ.
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1552201-HKE32CX
เริ่มต้น 5,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
21 พ.ย. - 23 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 14 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 04 ม.ค.
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
09 ม.ค. - 11 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
16 ม.ค. - 18 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
23 ม.ค. - 25 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
07 ก.พ. - 09 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
20 ก.พ. - 22 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 07 มี.ค.
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 04 เม.ย.
03 เม.ย. - 05 เม.ย.
09 เม.ย. - 11 เม.ย.
10 เม.ย. - 12 เม.ย.
16 เม.ย. - 18 เม.ย.
17 เม.ย. - 19 เม.ย.
23 เม.ย. - 25 เม.ย.
24 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1563901-HKE32HX
เริ่มต้น 5,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1573903-HK32HX
เริ่มต้น 7,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1573903-HK32HX
เริ่มต้น 4,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
ธันวาคม 2019
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1583901-HK42HX
เริ่มต้น 7,888
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 18 พ.ย.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1593905-HK32HX
เริ่มต้น 9,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1603906-HK32HX
เริ่มต้น 10,999
พฤศจิกายน 2019
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
26 พ.ย. - 28 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
02 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
02 ธ.ค. - 04 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
09 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.
16 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
23 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-763106-HKG43RJ
เริ่มต้น 12,999
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1533113-HKG32HX
เริ่มต้น 7,777
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 23 พ.ย.
ธันวาคม 2019
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
มกราคม 2020
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
18 ม.ค. - 20 ม.ค.
19 ม.ค. - 21 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1613514-HK32CX
เริ่มต้น 13,999
พฤศจิกายน 2019
27 พ.ย. - 29 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
มกราคม 2020
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1350404-HK53XJ
เริ่มต้น 24,999
ธันวาคม 2019
03 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค.
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค.
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1620419-HKG32FD
เริ่มต้น 7,999
ธันวาคม 2019
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.