ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1633420-HKG32MS
เริ่มต้น 3,993
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1673421-HK32CX
เริ่มต้น 4,994
กุมภาพันธ์ 2020
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
26 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2020
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1763403-HK32KA
เริ่มต้น 5,995
มีนาคม 2020
16 มี.ค. - 18 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1683405-HK32MS
เริ่มต้น 6,996
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1723405-HK32MS
เริ่มต้น 6,996
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1773405-HK32MS
เริ่มต้น 6,996
มีนาคม 2020
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1545308-HKG32HX
เริ่มต้น 6,999
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 09 ก.พ.
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1552201-HKE32CX
เริ่มต้น 6,999
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
07 ก.พ. - 09 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
20 ก.พ. - 22 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 07 มี.ค.
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 04 เม.ย.
03 เม.ย. - 05 เม.ย.
09 เม.ย. - 11 เม.ย.
10 เม.ย. - 12 เม.ย.
16 เม.ย. - 18 เม.ย.
17 เม.ย. - 19 เม.ย.
23 เม.ย. - 25 เม.ย.
24 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1533113-HKG32HX
เริ่มต้น 7,777
พฤศจิกายน 2019
21 พ.ย. - 23 พ.ย. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2020
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-1733103-PVG53CZ
เริ่มต้น 7,999
มกราคม 2020
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST--1703411-HK32MS
เริ่มต้น 8,998
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1823424-HKG32ET
เริ่มต้น 8,998
มีนาคม 2020
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
30 มี.ค. - 01 เม.ย.
เมษายน 2020
13 เม.ย. - 15 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
08 พ.ค. - 10 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค.
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
พฤศจิกายน 2020
06 พ.ย. - 08 พ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1523117-HKG32CX
เริ่มต้น 8,999
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1783414-HK32EK
เริ่มต้น 9,889
กุมภาพันธ์ 2020
09 ก.พ. - 11 ก.พ. (เต็ม)
10 ก.พ. - 12 ก.พ. (เต็ม)
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 03 มี.ค.
09 มี.ค. - 11 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1713112-HK32CX
เริ่มต้น 9,999
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 09 ก.พ.
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1740701-HKG32CX
เริ่มต้น 9,999
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 06 เม.ย.
11 เม.ย. - 13 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1810412-HK32TG
เริ่มต้น 12,999
กุมภาพันธ์ 2020
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 06 เม.ย.
10 เม.ย. - 12 เม.ย.
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
17 เม.ย. - 19 เม.ย.
18 เม.ย. - 20 เม.ย.
24 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 27 เม.ย.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 03 พ.ค.
02 พ.ค. - 04 พ.ค.
08 พ.ค. - 10 พ.ค.
09 พ.ค. - 11 พ.ค.
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
16 พ.ค. - 18 พ.ค.
22 พ.ค. - 24 พ.ค.
มิถุนายน 2020
05 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1613514-HK32CX
เริ่มต้น 13,999
พฤศจิกายน 2019
27 พ.ย. - 29 พ.ย. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2020
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1800401-HK32FD
เริ่มต้น 14,999
มีนาคม 2020
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2020
16 เม.ย. - 18 เม.ย.
17 เม.ย. - 19 เม.ย.
18 เม.ย. - 20 เม.ย.
19 เม.ย. - 21 เม.ย.
23 เม.ย. - 25 เม.ย.
24 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 27 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
09 พ.ค. - 11 พ.ค.
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
16 พ.ค. - 18 พ.ค.
กรกฎาคม 2020
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
สิงหาคม 2020
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
05 ก.ย. - 07 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1750416-HK32MS
เริ่มต้น 15,999
มีนาคม 2020
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1460408-HK32CX
เริ่มต้น 17,900
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
09 ก.พ. - 11 ก.พ.
09 ก.พ. - 11 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
16 ก.พ. - 18 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
21 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
23 ก.พ. - 25 ก.พ.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 01 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 03 มี.ค.
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
08 มี.ค. - 10 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
15 มี.ค. - 17 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
20 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
22 มี.ค. - 24 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
27 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
29 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1643515-HK32CX
เริ่มต้น 17,999
พฤศจิกายน 2019
16 พ.ย. - 18 พ.ย. (เต็ม)
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. (เต็ม)
ธันวาคม 2019
11 ธ.ค. - 13 ธ.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2020
14 ก.พ. - 16 ก.พ.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1663513-HK64XW
เริ่มต้น 29,999
กุมภาพันธ์ 2020
08 ก.พ. - 13 ก.พ.
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
09 มี.ค. - 14 มี.ค.
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.