ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-623501-HKG32HX
เริ่มต้น 11,999
เมษายน 2019
25 เม.ย. - 27 เม.ย.
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
17 พ.ค. - 19 พ.ค.
24 พ.ค. - 26 พ.ค.
30 พ.ค. - 01 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-493108-HKG32CX
เริ่มต้น 12,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-513101-HKG32CX
เริ่มต้น 9,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 03 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
09 ก.ค. - 11 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
11 ก.ย. - 13 ก.ย.
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-503105-HKG32CX
เริ่มต้น 15,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
14 พ.ค. - 16 พ.ค.
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
21 พ.ค. - 23 พ.ค.
28 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-533104-HKG32CX
เริ่มต้น 19,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-553101-HKG32CX
เริ่มต้น 20,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-563108-HKG32CX
เริ่มต้น 16,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 03 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-583101-HKG32CX
เริ่มต้น 13,999
เมษายน 2019
26 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-610501-HKG32CX
เริ่มต้น 15,900
เมษายน 2019
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
24 พ.ค. - 26 พ.ค.
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
02 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-543104-HKG43RJ
เริ่มต้น 25,999
เมษายน 2019
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2019
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-523108-HKG32CX
เริ่มต้น 12,999
พฤษภาคม 2019
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ค.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-590509-HKG32CX
เริ่มต้น 17,900
พฤษภาคม 2019
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
มิถุนายน 2019
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-633505-HKG32HX
เริ่มต้น 16,999
พฤษภาคม 2019
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
23 พ.ค. - 25 พ.ค.
24 พ.ค. - 26 พ.ค.
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
18 ส.ค. - 20 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-600501-HKG32CX
เริ่มต้น 16,900
พฤษภาคม 2019
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2019
09 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-473101-HKG32RJ
เริ่มต้น 8,888
พฤษภาคม 2019
09 พ.ค. - 11 พ.ค.
23 พ.ค. - 25 พ.ค.
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-573101-HKG32RJ
เริ่มต้น 11,999
พฤษภาคม 2019
09 พ.ค. - 11 พ.ค.
23 พ.ค. - 25 พ.ค.
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.