ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-683905-HKG42HK
เริ่มต้น 8,999
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
25 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-860701-HKG32CX
เริ่มต้น 11,900
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 07 ก.ย.
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-663901-HKG42HX
เริ่มต้น 7,699
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
17 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
18 ส.ค. - 21 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 07 ต.ค.
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
09 ต.ค. - 12 ต.ค.
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-900701-HKG32CX
เริ่มต้น 11,900

Cathay Packfic Airways

มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 07 ก.ย.
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-600501-HKG32CX
เริ่มต้น 16,900
มิถุนายน 2019
09 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-693906-HKG42HK
เริ่มต้น 12,977
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
25 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-803401-HKG32EK
เริ่มต้น 9,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-870709-HKG32RJ
เริ่มต้น 15,900
สิงหาคม 2019
11 ส.ค. - 13 ส.ค. (เต็ม)
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-473101-HKG32RJ
เริ่มต้น 8,888
มิถุนายน 2019
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-573101-HKG32RJ
เริ่มต้น 11,999
มิถุนายน 2019
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-763106-HKG43RJ
เริ่มต้น 12,999
มิถุนายน 2019
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
22 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 10 พ.ย.
21 พ.ย. - 24 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-493108-HKG32CX
เริ่มต้น 12,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-523108-HKG32CX
เริ่มต้น 12,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ค.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-583101-HKG32CX
เริ่มต้น 13,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-663401-HKG32NX
เริ่มต้น 10,901
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-673101-HKG32CX
เริ่มต้น 11,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
27 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค.
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-730411-HKG32EK
เริ่มต้น 15,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
08 ส.ค. - 10 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-750410-HKG32FD
เริ่มต้น 13,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 03 พ.ย.
02 พ.ย. - 04 พ.ย.
08 พ.ย. - 10 พ.ย.
09 พ.ย. - 11 พ.ย.
15 พ.ย. - 17 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
22 พ.ย. - 24 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 07 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 08 ธ.ค.
07 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
08 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
03 ม.ค. - 05 ม.ค.
04 ม.ค. - 06 ม.ค.
10 ม.ค. - 12 ม.ค.
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-610501-HKG32CX
เริ่มต้น 15,900
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-513101-HKG32CX
เริ่มต้น 9,999
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
09 ก.ค. - 11 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
11 ก.ย. - 13 ก.ย.
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-543104-HKG43RJ
เริ่มต้น 25,999
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-563108-HKG32CX
เริ่มต้น 16,999
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-643509-HKG43MS
เริ่มต้น 11,989
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
24 ส.ค. - 27 ส.ค.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-773401-HKG32NX
เริ่มต้น 3,993
มิถุนายน 2019
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-590509-HKG32CX
เริ่มต้น 17,900
มิถุนายน 2019
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-813401-HKG32ET
เริ่มต้น 8,998
มิถุนายน 2019
24 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-533104-HKG32CX
เริ่มต้น 19,999
มิถุนายน 2019
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-553101-HKG32CX
เริ่มต้น 20,999
มิถุนายน 2019
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-740405-HKG42HX
เริ่มต้น 17,999
มิถุนายน 2019
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
23 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-633505-HKG32HX
เริ่มต้น 16,999
มิถุนายน 2019
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
18 ส.ค. - 20 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-780701-HKG32MS
เริ่มต้น 7,999
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 27 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 10 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
22 ส.ค. - 24 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 12 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-790704-HKG32MS
เริ่มต้น 12,900
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 06 ก.ค.
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 27 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 10 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
22 ส.ค. - 24 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 14 ก.ย.
19 ก.ย. - 21 ก.ย.
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 12 ต.ค.
17 ต.ค. - 19 ต.ค.
22 ต.ค. - 24 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-710408-HKG32CX
เริ่มต้น 17,900
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
19 ก.ค. - 21 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
23 ก.ค. - 25 ก.ค.
26 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
16 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-850501-HKG32CX
เริ่มต้น 16,900
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 03 ก.ย.
08 ก.ย. - 10 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-623501-HKG32HX
เริ่มต้น 11,999
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-830703-HKG32RJ
เริ่มต้น 13,999
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 27 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
08 ส.ค. - 10 ส.ค.
11 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค.
กันยายน 2019
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 05 ต.ค.
10 ต.ค. - 12 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
17 ต.ค. - 19 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
30 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-890702-HKG32RJ
เริ่มต้น 11,900
กรกฎาคม 2019
11 ก.ค. - 13 ก.ค.
18 ก.ค. - 20 ก.ค.
25 ก.ค. - 27 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 03 ส.ค.
08 ส.ค. - 10 ส.ค.
11 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 17 ส.ค. (เต็ม)
กันยายน 2019
26 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-703907-HKG32FD
เริ่มต้น 16,999
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 14 ก.ค.
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 18 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-720416-HKG32WE
เริ่มต้น 13,999
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
27 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 11 ส.ค.
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
23 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
30 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 13 ต.ค.
12 ต.ค. - 14 ต.ค.
18 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
02 พ.ย. - 04 พ.ย.
09 พ.ย. - 11 พ.ย.
16 พ.ย. - 18 พ.ย.
23 พ.ย. - 25 พ.ย.
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-883928-HKG42HX
เริ่มต้น 5,999
กรกฎาคม 2019
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-663401-HKG43MS
เริ่มต้น 10,901
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-820501-HKG32CX
เริ่มต้น 22,900
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 12 ส.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-840709-HKG32RJ
เริ่มต้น 16,900
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 17 ส.ค.