ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1723405-HK32MS
เริ่มต้น 6,996
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 08 ก.พ.
13 ก.พ. - 15 ก.พ.
27 ก.พ. - 29 ก.พ.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1523117-HKG32CX
เริ่มต้น 8,999
ตุลาคม 2019
04 ต.ค. - 06 ต.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2020
15 ก.พ. - 17 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 09 มี.ค.
14 มี.ค. - 16 มี.ค.
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
28 มี.ค. - 30 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-1800401-HK32FD
เริ่มต้น 15,999
กรกฎาคม 2020
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
สิงหาคม 2020
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
29 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2020
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
05 ก.ย. - 07 ก.ย.