ทัวร์สิงคโปร์

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-SIN01-VZ
เริ่มต้น 11,999
พฤษภาคม 2022
29 พ.ค. - 31 พ.ค. (เต็ม)
มิถุนายน 2022
12 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 21 มิ.ย. (เต็ม)
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
กรกฎาคม 2022
03 ก.ค. - 05 ก.ค.
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
24 ก.ค. - 26 ก.ค.
สิงหาคม 2022
07 ส.ค. - 09 ส.ค.
21 ส.ค. - 23 ส.ค.
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2022
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
11 ก.ย. - 13 ก.ย.
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
25 ก.ย. - 27 ก.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-SIN02-TR
เริ่มต้น 14,999
มิถุนายน 2022
10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. (เต็ม)
17 มิ.ย. - 19 มิ.ย. (เต็ม)
24 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
กรกฎาคม 2022
08 ก.ค. - 10 ก.ค.
15 ก.ค. - 17 ก.ค.
22 ก.ค. - 24 ก.ค.
29 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2022
12 ส.ค. - 14 ส.ค.
19 ส.ค. - 21 ส.ค.
กันยายน 2022
02 ก.ย. - 04 ก.ย.
16 ก.ย. - 18 ก.ย.
24 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2022
07 ต.ค. - 09 ต.ค.
09 ต.ค. - 11 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
14 ต.ค. - 16 ต.ค.
16 ต.ค. - 18 ต.ค.
21 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 25 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 0 คืน
รหัสทัวร์ WST-WSQ6104
เริ่มต้น 29,900
ทัวร์ล่องเรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS สิงคโปร์ - มาเลเซีย เที่ยวชมปีนังฮิลล์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม พร้อมถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออนและชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ตุลาคม 2022
31 ต.ค. - 03 พ.ย.