โปรโมชั่น
มกราคม 2023
27 ม.ค. - 29 ม.ค. (เต็ม)
28 ม.ค. - 30 ม.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2023
02 ก.พ. - 04 ก.พ. (เต็ม)
03 ก.พ. - 05 ก.พ. (เต็ม)
04 ก.พ. - 06 ก.พ. (เต็ม)
09 ก.พ. - 11 ก.พ. (เต็ม)
10 ก.พ. - 12 ก.พ. (เต็ม)
11 ก.พ. - 13 ก.พ. (เต็ม)
16 ก.พ. - 18 ก.พ. (เต็ม)
17 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
23 ก.พ. - 25 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 27 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
05 มี.ค. - 07 มี.ค. (เต็ม)
09 มี.ค. - 11 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 13 มี.ค. (เต็ม)
17 มี.ค. - 19 มี.ค. (เต็ม)
18 มี.ค. - 20 มี.ค. (เต็ม)
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
30 มี.ค. - 01 เม.ย. (เต็ม)
31 มี.ค. - 02 เม.ย. (เต็ม)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-VN19_VZ
เริ่มต้น 11,999
เมษายน 2023
21 เม.ย. - 24 เม.ย.
26 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
มิถุนายน 2023
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
30 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
06 ส.ค. - 09 ส.ค.
13 ส.ค. - 16 ส.ค.
กันยายน 2023
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
ตุลาคม 2023
08 ต.ค. - 11 ต.ค.
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 18 ต.ค.
25 ต.ค. - 01 พ.ย.
พฤศจิกายน 2023
08 พ.ย. - 15 พ.ย.
ธันวาคม 2023
29 ธ.ค. - 05 ม.ค.