วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ทุกประเทศ

อัพเดทเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ ค่าธรรมเนียม เด็ก 0-5 ปี ค่าธรรมเนียม เด็ก 6-12 ปี ค่าบริการ ระยะเวลา (วันทำการ) ทำหลังยื่นเอกสาร หมายเหตุ
คิดตามจริง N/A N/A เริ่ม 10,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ผ่านยืนดีคืนค่าบริการ

World Siam Travel เราเชื่อว่า ความรัก คือสิ่งที่สวยงาม และไร้ซึ่งพรมแดน รับทำวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติในประเทศไทย รับวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการด้านเอกสารควรเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบ เอกสารจะต้องครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องตากหลักเกณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่พิจารณาตรวจสอบ เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการยื่นขอหรือเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรสของท่าน

 

ในการยื่นใบสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ซึ่งวีซ่าบางประเภทผู้สมัคร ต้องตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการไทยประกอบการยื่นด้วย เป็นต้น

 

ดังนั้นเพื่อเตรียมเอกสาร รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษของเรา ตามช่องทางการติดต่อด่านล่าง เพื่อประเมิน วิเคราะห์และรับคำปรึกษาเฉพาะทาง แบบส่วนตัวสำหรับคู่ของท่านได้เลยคะ   

 

ติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้ชำนาญการด้านเอกสาร ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า


: 020237167 / 080-936-5391 / 080-395-9495
Line: @worldsiamtravel /  เพิ่มเพื่อน

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff8/1/16/1f469_200d_1f4bb.png m.me/worldsiamtravel
FB: fb.me/worldsiamtravel

Email: wstsale1@gmail.com